Aktualizacja OC dla podmiotu leczniczego

Mogę powiedzieć to z całą odpowiedzialnością – podmioty lecznicze w stomatologii nabierają na znaczeniu.

Na blogu pojawiła się już wzmianka o niewątpliwych zaletach posiadania podmiotu leczniczego.

Kapitalnie podmiot leczniczy sprawdza się w sytuacji, gdy chcesz rozwijać działalność, pozyskać innych lekarzy, czy specjalistów.

Przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy warto powierzyć profesjonaliście, choć oczywiście nie jest to wymóg.

konfa_slask-290x290

Niewątpliwą zaletą przekazania sprawy osobie zawodowo zajmującej się obsługą podmiotów leczniczych jest pewność przeprowadzenia operacji bezproblemowo oraz uzyskania wskazówek, jak naprawdę podmiot leczniczy ma działać i jak już od początku przygotować go na kontrolę właściwego urzędu wojewódzkiego.

Jedną ze wskazówek, jakich udzielam moim lekarzom to sprawa aktualizacji obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych.

Nie ma w tym tajemnicy, że w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego istnieje wzmianka o zawartym obowiązkowym ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego, jak również o sumie gwarancyjnej tegoż ubezpieczenia. Minimalną sumą gwarancyjną jest kwota 350.000 Euro od wszystkich zdarzeń w okresie objętym umową.

Jako że informacja o posiadanym ubezpieczeniu objęta jest Rejestrem, każdy podmiot leczniczy ma obowiązek w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, dokonać jej notyfikacji, składając odpowiedni wniosek poprzez system teleinformatyczny właściwemu Wojewodzie.

Odnosząc to do ubezpieczenia, w sytuacji gdy Twoje ubezpieczenie OC dobiegło końca, to od ostatniego dnia wskazanego w Rejestrze jako dzień ubezpieczenia, masz 14 na dokonanie zgłoszenia zawarcia kolejnej umowy obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, przesyłając Wojewodzie skan polisy.

Czasem nie pamiętasz, albo co gorsza wydaje Ci się, że wniosek o zmianę danych podlega opłacie, a w związku z tym, nie składasz go

Tłumaczenie jest często takie, cyt: „po co mam składać wniosek i płacić za coś, co jest oczywiste i czego obowiązku dopełniłem zawierając kolejne OC”.

Nic bardziej mylnego.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

Dlatego nie ma się co zastanawiać, tylko należy informacje aktualizować w Rejestrze na bieżąco.

W związku z tym, że wniosek jest wolny od opłat, ustawa przewiduje sankcje za nie wykonanie obowiązku notyfikacji faktu kolejnego ubezpieczenia.

Otóż, w przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Na dzień dzisiejszy maksymalny mandat wyniósłby zatem 17.500 zł

Nieźle prawda?

W miarę oczywistym pozostaje, że za sam brak zgłoszenia zawartej umowy OC, organy nie sięgałyby po najwyższy wymiar – wszak taka decyzja nie obroniłaby się w Sądzie – ale dwu czy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia jest całkiem realną karą i uwierz mi, zupełnie spotykaną.

Chyba nie muszę Ci mówić, że administracja państwowa szuka funduszy wszędzie gdzie można – vide: w naszej kieszeni.

Nie warto zatem dawać jej powodu do drenażu środków, szczególnie, że zmiana OC nic nie kosztuje.

Warto o takich sprawach pisać, bo prostymi metodami, można tak wiele osiągnąć !

Do usłyszenia !

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *