Odpowiedzialność dentysty za zarażenie pacjenta koronawirusem

Nie jest tajemnicą, że zabezpieczenie prawne placówki medycznej jest jednym z fundamentalnych nakazów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w tak ryzykownej dziedzinie, jaką jest medycyna. Coraz więcej podmiotów leczniczych, zanim jeszcze powstanie i zacznie funkcjonować przeprowadza analizy ryzyka prawnego, prowadzi wdrożenia działalności…

Konsekwencje udzielania świadczeń stomatologicznych w obliczu pandemii koronawirusa. Prawa pracowników.

Pandemia koronawirusa w sposób oczywisty dotyka każdego lekarza dentystę z osoba i bezpośrednio. Konsekwencje przemodelowania dotychczasowej rzeczywistości odczuwalne są dla wszystkich, niezależnie w jakiej roli w działalności leczniczej występują: czy udzielają świadczeń jako współpracujący z podmiotami leczniczymi czy też sami te…

Gabinety w obliczu pandemii – relacje prawne z personelem medycznym

Nie ma cywilizowanego Państwa na świecie, którego nie dotknęłaby pandemia koronawirusa. Stan zagrożenia epidemicznego, które wprowadził Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w połączeniu z rekomendacjami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia postawiły tysiące podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie…

stomatologia.314.pl Marketing stomatologiczny – czyli co jest dopuszczalne i kto zrobi to dobrze

Drodzy, dziś kilka słów o marketingu w stomatologii. Dziedzinie, która się megaprężnie rozwija i daje zupełnie nowy możliwości, jeszcze do nie dawna zupełnie niemożliwe. We wpisie znajdziecie również kilka ciekawych uwag dot. reklamy w działalności leczniczej. Na końcu poświęciłem kilka zdań…

Podmiot leczniczy – tworzenie, zakładanie, rejestracja – kilka uwag

Drodzy, Na blogu jest co najmniej 8 wpisów traktujących o podmiotach leczniczych. Wpisy dotyczą wad i zalet prowadzenia działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego, OC podmiotu leczniczego, różnic między podmiotami a praktykami zawodowymi. Od lat tworzymy podmioty lecznicze, zakładamy te…

Składki ZUS w gabinecie stomatologicznym – osoba współpracująca

Drodzy Moi, Zapraszam Was do lektury artykuły popełnionego na rzecz Wydawnictwa Medical Tribune Stomatologia pt. Osoba współpracująca – czy odprowadzamy składki zusowskie ? Artykuł ukazał się w listopadowym numerze miesięcznika MTS. Poruszam w nim niebywale praktyczne aspekty podlegania ubezpieczeniom społecznym…

Naruszenie nietykalności cielesnej lekarza połączone ze znieważeniem jego osoby

Drodzy, czas leci, spraw przybywa, a wraz z nimi sukcesy. Często mówi się nietykalności cielesnej lekarza, w tym i lekarza dentysty. Najczęściej ma to miejsce w obliczu nagannych czynów pacjentów bądź osób postronnych, którzy swoim zachowaniem naruszają tę nietykalność burząc…