Dentysta na urlopie wychowawczym zakłada firmę

Jak ja lubię takie maile –

Dzień dobry Panie Arkadiuszu. Jestem świeżo upieczoną mamą. Mając sporo czasu na urlopie wychowawczym, zajmując się moim dzieckiem  wpadłam na pomysł, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Założyć własną firmę i pójść do przodu. Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę tak zrobić ? Czy muszę informować swojego pracodawcę ? Co z ZUSem? Czy mógłby mi Pan pomóc?

Dlaczego ?

Bo sam nie aż tak dawno temu zostałem tatą, co tym bardziej zmotywowało mnie do działania, większej aktywności życiowej, ruchu. Paradoksalnie, choć czasu jest mniej, to chęci przybywa. Potwierdza to tylko tezę, że dziecko wszystko zmienia w życiu. Wszystko.

Wracając zaś do mojej miłej Pani Mamy z maila – profesjonalna pomoc lekarzom to jest TO, co zawodowo potrafię robić najlepiej!

Jesteś ciekawy, jaka była odpowiedź ?

Prosta.

konfa_slask-290x290

Przypominam,że pani Mama była przy okazji zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Urlop wychowawczy jest udzielany pracownikowi w celu sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik zatem w czasie urlopu wychowawczego powinien zasadniczo zajmować się opieką nad dzieckiem. Jednakże Kodeksu pracy dopuszcza od tej zasady wyjątek. Otóż, w czasie urlopu wychowawczego można podjąć pracę zarobkową albo podjąć inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Uznaje się więc za dozwolone założenie własnej firmy przez pracownika, o ile nie uniemożliwia mu to sprawowania opieki nad dzieckiem.

Ile dokładnie czasu trzeba poświęcać (albo nie poświęcać) na dodatkową działalność, żeby działalność ta została uznana za uniemożliwiającą pracownikowi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem?

Tego przepisy nie mówią. Zawsze jest to kwestia ocenna, indywidualna w danych warunkach i okolicznościach. Nie można więc powiedzieć, że praca wykonywana na urlopie wychowawczym –  w ramach własnej firmy – przewyższająca daną liczbę godziny dziennie, uniemożliwia bądź pozwala na  osobistą opieką. Tutaj reguł sztywnych nie ma. Co więcej – mechanizmy kontroli sprawowania tej opieki też są słabe i raczej nie należy się obawiać, że coś wykażą.

Hipotetycznie, gdyby uznać jednak, że w danych okolicznościach zaprzestałabyś trwale sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, to pracodawca może odwołać Cię z urlopu i nakazać stawienia się w pracy.

Pamiętaj jednak – tak jak radziłem młodej Mamie – przepisy Kodeksu pracy nie obligują Cię do poinformowania pracodawcy o rozpoczęciu działalności w czasie urlopu wychowawczego.

Opisana wyżej reguła jest zasadą, a jak wiemy te poprzecinane są szeregiem wyjątków. Siłą rzeczy, jak rozpoczynasz działalność gospodarczą to z tego tytułu podlegać będziesz ubezpieczeniom społecznym (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i ubez. zdrowotne). Tzw. ustawa o ZUS obliguję cię jednak do poinformowania płatnika składek, iż w czasie urlopu wychowawczego podlegasz ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż urlop wychowawczy. Taka informacja być wysłana pracodawcy. Wszak na urlopie wychowawczym płatnikiem składek jest pracodawca.

Dlaczego tak się dzieje ?

Już wyjaśniam: Jeżeli jesteś na urlopie wychowawczym, to składki za Ciebie (emerytalne, rentowe i zdrowotne) finansuje Skarb Państwa za pośrednictwem ZUS. Płatnik składki tylko oblicza, a opłaca ZUS. Samo przebywania na wychowawczym jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych.  Ze względu na to, że tytuł ten stanowi pomoc państwa wobec osób niepracujących zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, tytuł ten jest zasadny (a więc osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu) tylko jeśli nie ma ona innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli więc przebywasz na urlopie wychowawczym i założysz własną działalność gospodarczą, stanowiącą inny (swoisty i odrębny) tytuł do ubezpieczenia, to będziesz podlegała ubezpieczeniom z tego tytułu, nie zaś z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

W praktyce z dniem założenia własnej firmy będziesz zobowiązana zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i opłacać z tego tytułu stosowne składki, na zasadach ogólnych. W rezultacie bezkosztowy tytuł ubezpieczenia w postaci przebywania na urlopie wychowawczym wygaśnie. Tytuł ubezpieczenia związany z prowadzeniem działalności gospodarczej „zanihiluje” dotychczasowe ubezpieczenie z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

Tak też odpowiedziałem młodej Mamie. Jej pomogłem. Mam nadzieję, że Tobie tym wpisem również!

Do usłyszenia !

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *