Odpady 18 01 04 – czyli rzecz o tym, jak je kwalifikować i z nimi postępować

Dzisiejszy wpis zainspirowany został mailem jeden z czytelniczek bloga, która dopytywała:

jak należy postępować z odpadami 18 01 04, czyli innymi odpadami niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunkami z materiału lub gipsu, pościelą, ubraniami jednorazowymi, pieluchami).

Pytanie skądinąd bardzo trafne, na które szalenie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć.

Dlaczego ?

Znów wszystko za sprawą ustawodawcy. Nie tak dawno pisałem we wpisie  zasadach i sposobach postępowania z odpadami medycznymi, iż nie wydano nowego rozporządzenia regulującego ww. kwestie, a to poprzednie po 3 latach wygasło.

Teraz z kolei muszę napisać, że podobny los spotkał rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Obecnie więc nie obowiązuje akt prawny szczegółowo traktujący o konfa_slask-290x290zasadach unieszkodliwiania odpadów medyczny, choć art. 95 ust 11 ustawy o odpadach nakazuje jego wydanie.

Co to ma wspólnego zatem z odpadami o kodzie 18 01 04? 

Okazuje się, że dużo. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w ogóle „nie widziało” takiego odpadu, jak 18 01 04, tj. nie przewidywało dla niego żadnego sposobu i warunku unieszkodliwiania, choć był to kod odpadów medycznych.

Dość była to przedziwna sytuacja, gdyż Minister Środowiska w swoim rozporządzeniu w sprawie katalogów o odpadach wyraźnie kod odpadu medycznego 18 01 04 wskazywał i wyodrębniał. Niewątpliwie więc przepisy były niejasne, nieprecyzyjne i zawierały lukę. Skoro bowiem wydaję się akt dot. zasad unieszkodliwiania odpadów medycznych to musi on obejmować wszystkie odpady kwalifikowane do tego zbioru – niezależnie od tego, czy są to odpady niebezpieczne – zakaźne, czy też niezakaźne i nie niebezpieczne.

Nie ulega bowiem kwestii, iż odpady o kodzie 18 01 04 są odpadami medycznymi, tj. powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, ale nie każdy odpad medyczny musi być odpadem zakaźnym i tym samym niebezpiecznym. Takimi właśnie odpadami są te spod kodu 18 01 04.

Powstało zatem pytanie – skoro odpady 18 01 04 nie są zakaźne i nie są niebezpieczne, to

czy należy oddawać je podmiotom zajmującym się wywozem odpadów medycznych i jak później należy te odpady unieszkodliwić?

Praktyki były dwie:

  1. jedni kwalifikowali odpady 18 01 04 do odpadów medycznych i oddawali je specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia, tak jakby stanowiły one odpady medyczne zakaźne;
  2. drudzy wrzucali odpady 18 010 04 do czarnych worków i oddawali, jak odpad komunalny.

Wszystko bowiem rozbijało się o pieniądze. Wszak wywóz odpadów medycznych jest nieporównywalnie droższy od wywozu odpadów komunalnych.

Kto miał zatem racje ?

Każdy po trochę. Ci pierwsi zachowywali się o tyle prawidłowo, że na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska odpady medyczne i tym samym odpad 18 01 04 kwalifikowane było do grupy 18, tj. od odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jak zatem zakwalifikować odpad medyczny 18 01 04 do odpadów komunalnych, skoro te miały grupę 20 ?

Natomiast ci drudzy mówili, że skoro rozporządzenie Ministra Zdrowia nie przewidywało zasad postępowania z odpadem 18 01 04 (wspominana luka), a sam w sobie nie jest on odpadem niebezpiecznym (zakaźnym), to nie było podstaw kwalifikowana go do tego typów odpadów i oddawania do utylizacji termicznej (spalania). Tym samym, nie przekazywali tego odpadu wykwalifikowanym firmom tylko kierowali do odpadów komunalnych.

Wszystko to jednak było w czasie, gdy wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia obowiązywało.

Jak zatem jest dziś ?

Dziś jest tylko więcej niewiadomych, gdyż ów rozporządzenie Ministra Zdrowia już nie obowiązuje. Jest jednak światełko w tunelu. Otóż, w projektowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia wskazano, cyt.:

„odpady medyczne oraz weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych, nie niebezpieczne mogą być traktowane jak odpady komunalne

Oznacza to zatem, iż gdyby rozporządzenie weszło w życie, do odpadów o kodzie 18 01 04 – choć dalej kwalifikowanych jako medyczne, można byłoby stosować reguły odpadów komunalnych, pod warunkiem, że projektowane rozporządzenie dot. zasad postępowania z odpadami medycznymi uwzględni tę kwestie.

Jeżeli nie, to skutek będzie taki, że odpady medyczne o kodzie 18 01 04 będą zbierane i przechowywane jak odpady medyczne (lodówki, temperatura, 30 dni), zaś unieszkodliwiane jak komunalne przez zwykłe firmy odbierające odpady.

Tutaj jak w soczewce widać, jak ważną wartością w legislacji jest przede wszystkim terminowość wydawania aktów wykonawczych oraz ich wzajemna spójność i komplementarność.

Oby tak było.

Do usłyszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *