Pieczątka w działalności stomatologa i podmiotu leczniczego. Konieczność czy wygoda ?

Zastanawialiście się kiedyś, po co właściwie jest wam potrzebna pieczątka firmowa w działalności gabinetu stomatologicznego ?

Pytanie z pozoru pozbawione sensu, ale gdyby się mu głębiej przyjrzeć możne okazać się zasadnie postawione.

Przyjęło się, że tuż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, lekarz dentysta biegnie najpierw do banku otworzyć nowy rachunek dedykowany dla przedsiębiorców, aby następnie po wyjściu z placówki, za rogiem wyrobić sobie pieczątkę.

O rachunkach bankowych jeszcze w swoim czasie opowiem, dziś na piedestale stawiam pieczątkę.

Jak mogłeś przeczytać w opisie O mnie, mam tę przyjemność od wielu lat na bieżąco spotykać się z lekarzami dentystami.

Ile razy słyszałem od lekarzy dentystów: „muszę wyrobić pieczątkę bo poprzednią zgubiłem”; „zapomniałem pieczątki i nie mogę złożyć pisma w urzędzie”; „stary, bez pieczątki nie przyjmą i nie przekonasz baby

Wydawać by się mogło zatem, że pieczątka jak zdrowie – być musi, bo w przeciwnym razie same nieszczęścia.

Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna.

Pieczątka dla lekarza stomatologa

Z punktu widzenia prawa kwestia posiadania przez przedsiębiorców – lekarzy stomatologów pieczęci firmowej jest jednoznaczna: przepisy prawa nie nakładają obowiązku jej posiadania.

To znaczy, że brak jest ogólnego przepisu nakładającego wprost na m.in. przedsiębiorców dokonujących określonych czynności w relacjach z organami administracji publicznej, w tym w szczególności z organami podatkowymi, obowiązku posiadania i posługiwania się pieczątkami firmowymi przez podmioty lecznicze.

Jednakże w obrocie gospodarczym spotkacie się ze wzorami dokumentów, druków i formularzy składanych organom administracji publicznej, które zawierają stosowne miejsca przeznaczone na umieszczanie pieczątek firmowych.

Okienka na pieczątki znajdziecie w m.in.:

  1. w deklaracjach, oświadczeniach i informacjach podatkowych;
  2. deklaracji dot. podatku od czynności cywilnoprawnych;
  3. polecenia wpłaty na rachunek organu podatkowego;
  4. wnioskach kierowanych do Głównego Urzędu Statystycznego;
  5. wnioskach kierowanych do organów Inspekcji Sanitarnej
  6. i w setkach innych druczków….

Co w sytuacji braku opieczętowania składanego dokumentu pieczęcią firmową ?

Czy organ może odmówić przyjęcia naszego wniosku albo wezwać nas do jego uzupełnienia ?

Absolutnie nie !

Brak opatrzenia konkretnego pisma (druku, formularza) składanego w wersji papierowej pieczątką firmową przez podmiot leczniczy nie powoduje negatywnych skutków dla osoby składającej takie pismo.

Należy pamiętać, że za składanie dokumentów i ich treść odpowiada konkretna osoba, wskazany z imienia i nazwiska stomatolog – przedsiębiorca (albo inna osoba podmiotu leczniczego uprawniona do złożenia i podpisu dokument), potwierdzeniem zaś oświadczenia osoby jest wyłącznie jej podpis, a nie pieczęć.

Nie inaczej sytuacja przedstawia się z wystawianiem faktur Vat.

Tak, tak. W działalności podmiotu leczniczego potworek o nazwie faktura vat również może mieć miejsce, pomimo tego że usługi stomatologiczne zwolnione są zasadniczo z podatku od towaru i usług.

Jeżeli więc prowadzicie praktykę zawodową lub podmiot leczniczy (dawny ZOZ) i wystawiacie faktury Vat, to również nie macie obowiązku zamieszczania pieczątek firmowych na tych fakturach.

Zasady i sposób wystawiania faktur reguluje przede wszystkim Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wskazany akt wymienia szczegółowe dane, jakie muszą znaleźć się na fakturze, przy czym powołane przepisy nie określają sposobu zamieszczania na fakturze tych danych.

Oznacza, że podmiot leczniczy może sam zadecydować, czy dane te zamieści na fakturze np. w formie pieczątki, czy też będzie posługiwać się drukiem firmowym, na którym widnieją te dane.

Istotne znaczenie ma bowiem to, aby faktury zawierały obligatoryjne elementy wymagane prawem dla faktury. Natomiast forma zawarcia w fakturze tych danych (czy to w postaci pieczątki, czy w innej formie) nie ma znaczenia dla weryfikacji ich prawidłowości.

Nie ma więc obawy, że takie dokumenty zostaną zakwestionowane.

Ale, żeby włożyć łyżkę dziegciu…. Recepty

O ile co do zasady jest tak, jak powiedziałem wyżej, o tyle jak idzie o wystawienie recept przez lekarzy dentystów, sytuacja jest odmienna.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich przewiduje obowiązek posiadania pieczęci imiennej osoby wystawiającej receptę.

Pieczęć imienna dla potrzeb prawidłowego wystawienia recepty obejmuje z reguły takie dane jak: a) imię; b) nazwisko; c) numer prawa wykonywania zawodu.

Zastosowanie tego typu pieczęci jest niezbędne dla samego jej wystawienia i finalnie zrealizowania w aptece.

Również opieczętowane muszą być wszelkie poprawki recepty, bowiem każda poprawka – nie dość, że musi być dokonana przez lekarza dentystę wystawiającego receptę, to dodatkowo musi być opatrzoną właśnie wspomnianą pieczątką.

Jaka na to rada?

Prosta: przymus wyrobienia pieczątki imiennej ze wskazaniem prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, albo odpowiednie przygotowanie recept z nadrukiem bądź naklejek przymocowanych do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty.

Jest tylko jedno ALE – jeżeli zastąpisz pieczątkę nadrukiem lub naklejką, to utracisz możliwość nanoszenia na recepcie poprawek. Przepisy bowiem nie przewidują innego sposobu potwierdzenia zmian, jak podpis lekarza ze złożoną obok pieczątką imienną.

Uff…

Cieszę się, że udało Ci się dobrnąć do końca.

Odpowiedzią na zadane w temacie pytanie, jest więc – wygoda !

Pieczątka (poza receptami) to nie obowiązek.

To po prostu narzędzie służące szybkiemu przekazaniu istotnych danych dotyczących podmiotu leczniczego, zwalniającą z obowiązku mozolnego, ręcznego powielania informacji dotyczących danych kontaktowych czy numerów urzędowych, stanowiące przy powtarzalności tych czynności oraz masowości tworzonych dokumentów, znaczne usprawnienie pracy i ułatwienia w prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak mogliście zauważyć, pieczątki w działalności lekarza dentysty nie są takie oczywiste.

Sprawa może wydaje się oczywista dla nas prawników – radców, aplikantów, adwokatów. Z doświadczenia moich koleżanek i kolegów stomatologów wiem, że bywają odsyłani po brakujące pieczątki na dokumentach, które nie mają obowiązku się tam znaleźć.

Znając te podstawowe zasady, nigdy nie dasz sobie już wmówić, że pismo dotknięte jest brakiem i że należy je uzupełnić!

Zaoszczędzisz sobie tym samym nerwów, stresu, a przede wszystkim cennego czasu większego od tego, jaki potrzebny był na przeczytanie wpisu.

Dziękuję !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *