Produkt kontraktowy, czyli kiedy możesz przyjąć Pacjenta, aby liczyć na refundację NFZ.

Współpraca z naszym narodowym płatnikiem, tj. NFZ – co tu dużo mówić – nie należny do kategorii wybitnie łatwych, partnerskich i nader przyjemnych.

Wiadomo – co rusz jakieś nowe zarządzenia, zasady, kontrole, sprawozdawczość, cała machina urzędniczo-informatyczna. Dużo by pisać.

Oczywiście są też dobre strony. Przynajmniej jedna, następująca w okolicach piętnastego każdego miesiąca.

Zapłata za wykonane świadczenia – bo o niej mowa – raz na jakiś czas bywa zmniejszana, głownie za przyczyną świadczeń, których Fundusz nie zakwalifikował do rozliczenia. Powody braku zapłaty za wykonanie danego świadczenia mogą być przeróżne.

konfa_slask-290x290

Dziś za dwa słowa o absolutnej nowości, jak idzie o przyczyny odmowy uznania świadczenia za nadające się do zrefundowania.

Otóż, dotychczas bywało tak, że jak miałeś podpisaną umowę z NFZ na dany produkt kontraktowy (np. świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, świadczenia protetyczne, ortodontyczne czy chirurgiczne), to ich refundacji następowała w zasadzie za każdym razem, o ile dane świadczenia zostało prawidłowo sprawozdane, a Pacjent miał prawo do świadczeń w ramach NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia co do zasady nie weryfikował zgodności dni przyjmowania pacjentów z dniami, w których dany produkt kontraktowy mógł być realizowany.

Słowem – jeżeli posiadałeś kilka produktów kontraktowych, np. umowę na świadczenia ogólnostomatologiczne i chirurgiczne, to nie miało większego znaczenia w kontekście rozliczenia, czy Pacjentowi udzielono świadczenia kwalifikowanego z koszyka ogólnostomatologicznego w czasie zakontraktowanych godzin chirurgicznych, czy też wykonano świadczenie chirurgiczne w czasie przeznaczonym, zgodnie z umową, na świadczenia ogólnostomatologiczne.

Ale uwaga!

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje włączyć „pełną” weryfikację przyjmowanych przez lekarza pacjentów, z jego aktualnym harmonogramem. Weryfikowana będzie: data (dzień tygodnia), produkt kontraktowy, miejsce udzielania świadczenia i lekarz udzielający świadczenie. W przypadku niezgodności zrealizowane świadczenie będzie odrzucane, czyli NFZ nie będzie za nie płacił.

Będzie to miało ten skutek, że Pacjencji kwalifikowani na świadczenia z danego koszyka będą mogli być przyjmowani tylko w dniach i godzinach zakontraktowanych dla danego produktu. Innymi słowy: jeżeli Pacjent dzwoni i umawia wizytę na dzień świadczeń ogólnostomatologicznych, na której lekarz stwierdza, że konieczne jest wykonanie świadczenia np. specjalistycznego (chirurgicznego) zakontraktowanego w prawdzie jego gabinecie, ale w innych dniach lub w innych godzinach, zmuszony będzie odmówić wykonania świadczenia i wyznaczyć Pacjentowi inny termin taki, dla którego przewidziana jest w tym przypadku chirurgia !

Nie jest bowiem sytuacją odosobnioną, że kontrakty z różnych koszyków się łączą – dwa dni jest dany produkt, dwa dni inny.

Tym samym, Pacjent będzie musiał dwa razy czekać na świadczenia, które wykona mu często ten sam lekarz, ale w innym dniach !

Gdzie sens, gdzie logika?

Mrożek. Czysty.

One thought

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *