Przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy – kilka uwag do OC

Na temat przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy już popełniłem klika wpisów.

Pisałem o wadach i zaletach podmiotów leczniczych.

Wspomniałem również, że zajmuję się tą problematyką zawodowo, dziękując jednocześnie moim super Lekarzom za możliwość ich poznania oraz wspólnej pracy dla jednego celu.

Dziś, podczas rozmowy z jednym z Lekarzy – zmęczonym niepowodzeniami w procesie przekształcania IPL w PL – naszła mnie refleksja co do wystawianych przez Ubezpieczycieli polis OC.

konfa_slask-290x290

Każdy wie, że PL wiąże się z koniecznością zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej.

Nie każdy jednak wie, że zawarcie takiej umowy wymaga dołożenia szczególnej staranności tak po stronie agenta, jak i Ubezpieczonego.

Ta szczególna staranność objawia się w tym, że należy baczną uwagę zwrócić na wpisywanie danych w polisie OC.

Niestety agenci rzadko widzą różnicę pomiędzy podmiotem leczniczym, a przedsiębiorstwem tego podmiotu jak również pomiędzy oznaczeniem jednego i drugiego.

Ty doskonale wiesz, że podmiot leczniczy i przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, to dwa zasadniczo różne terminy i nigdy nie należy ich mylić.

Dla zapominalskich polecam wpis podmiot leczniczy i przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w działalności stomatologicznej.

Dlatego pamiętaj, że jeżeli zawierasz polisę OC dla PL, to zawsze powinieneś domagać się wpisania danych identyfikujących nie tylko sam podmiot leczniczy, ale przede wszystkim jego przedsiębiorstwo, z odrębną nazwą oraz adresem.

Często bowiem jest tak, że podmiot leczniczy prowadzi kilka działalności gospodarczych, pod kilkoma adresami i czasem nie wiadomo tak naprawdę, co ubezpieczamy.

Przykład:

Jan Kowalski, prowadzący działalność w oparciu o wpis do ewidencji, w zakresie apteki, zakłada podmiot leczniczy, gdzie będą udzielane świadczenia stomatologiczne. Jan Kowalski prowadzi działalność pod adresem: Konwaliowa 7, pn.: Apteka zdrowia. Działalność stomatologiczna prowadzona zaś będzie pn. przedsiębiorstwa: Dentomix, przy ul. Krokusowej 6. Prawidłowo wystawiona polisa OC powinna wskazywać Jana Kowalskiego jako ubezpieczającego, ale dane winny odpowiadać adresowi i nazwie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, tj. Krokusowej 6.

Niestety najczęściej jest zupełnie odwrotnie. Dane bowiem wskazują miejsce głównej działalności, tj. w naszym przypadku Konwaliowa 7.

Aby uniknąć pomyłek i niedomówień – co w sytuacji powstania ew. szkody działać będzie tylko na Twoją niekorzyść – musisz zachować szczególną czujność i zwracać uwagę, co jest wpisywane w polisie OC.

Z doświadczenia wiem, że nie jest łatwe przekonać agenta ubezpieczeniowego dla takiego zapisu, ale z doświadczenia też wiem, że źle wypełnione polisy często wracają z urzędów wojewódzkich, z koniecznością zmiany.

Wówczas należy zawierać aneksy i zmieniać te dane, co jest czasochłonne i niepotrzebnie komplikuje cały proces. Oczywiście rejestracja się nam przedłuża…

Dlatego, zachęcam Cię do skorzystania z mojego praktycznego doświadczenia, czego rezultatem będzie uzyskanie prawidłowej polisy OC, wyeliminowanie niedomówień oraz unikanie sytuacji przedłużających proces rejestracji.

Pięknego dnia.

Do usłyszenia!

One thought

  1. Szanowny Panie Mecenasie,

    czy spotkał się Pan kiedyś z podmiotem leczniczym prowadzonym w formie spółki komandytowej, w której wspólnik – lekarz dentysta – wykonuje działalność leczniczą albo w formie indywidualnej praktyki lekarskiej (prowadząc własną działalność) albo na podstawie umowy o pracę ? Zawsze mówi się o sp. j. , s.c. czy sp. p., a czasem nawet sp. z o.o., ale nie widziałem aby ktoś prowadził podmiot leczniczy w formie sp. k i zastanawiam się, czy jest to po prostu znikoma praktyka, czy może jest to z różnych względów niedozwolone.

    Pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *