Rozpoczęcie działalności gospodarczej a obowiązek opłacania składek ZUS

Temat jest mega ważny i ekstra praktyczny. W prawdzie dotyczy kwestii związanych ze składami na ubezpieczenie społeczne – za którymi nie przepadam – ale dla Ciebie postanowiłem się przemóc 🙂

Do rzeczy:

Prowadzisz może własny gabinet?

A może zastanawiasz się nad założeniem własnego gabinetu?

Jak doskonale wiesz, aby zrealizować marzenie własnego, dochodowego biznesu, musisz założyć działalność gospodarczą.

W tym celu (czy to elektronicznie, czy na miejscu w Urzędzie Gminy) zmuszony jesteś otworzyć działalność gospodarczą i uzyskać wpis do CEIDG bądź KRS – przy KRS kierujesz kroki do Sądu.

Warunek posiadania działalności gospodarczej jest warunkiem sine qua non dla dokonania odbioru przez Sanepid i w perspektywie rejestracji praktyki w OIL bądź u Wojewody.

Ale zanim Sanepid… zanim Izba i Wojewoda – to przecież często jest tak, że już jako przedsiębiorca zawierasz umowę najmu lokalu dla wykonywania działalności, potem często musisz ten lokal dostosować, zrobić remont adaptacyjny, zamówić sprzęt, zainstalować go i na samiuśkim końcu zapraszasz uprzejme Panią Inspektor z Sanepidu celem wydania decyzji odbiorczych.

Wniosek o wydanie takich decyzji w najlepszym, ekspresowym tempie trwa dwa tygodnie (może zaś trwać nawet 30 dni), a następnie czekasz kolejne 30 dni (maksymalnie) na wpis do RPWDL.

Liczyłeś ile mija czasu od założenia działalności gospodarczej do faktycznego jej wykonywania ?

Same urzędy to maksymalnie 2 miesiące, a ile czasu potrwa remont, tego nikt do końca nie jest w stanie przewidzieć.

Nie rzadko się więc zdarza, że od zarejestrowania działalności do uzyskania wpisu w RPWDL mija 3, 4 i więcej miesięcy.

Zastanawiałeś się może czy przez ten czas powinieneś opłacać składki ZUS?

Mało, kto o tym wie, ale jeżeli nie wykonujesz, w czasie organizowania działalności własnego gabinetu, pozarolniczej działalności gospodarczej (nie świadczysz usług w oparciu o umowę współpracy i prowadzoną działalność), to nie masz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Podjęcie działalności gospodarczej oznacza legalne rozpoczęcie jej wykonywania (prowadzenia), które przecież w rzeczywistości nie musi zbiegać się z datą określoną w ewidencji, gdyż może nastąpić w późniejszym czasie albo nie nastąpić w ogóle. Wskazuje na to jednoznacznie już tylko treść art. 13 pkt 4 ustawy systemowej, który powstanie i ustanie obowiązku ubezpieczenia łączy z rozpoczęciem i zaprzestaniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie z okresem jej zaewidencjonowania.

konfa_slask-290x290Z tego względu, w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się zgodnie, że obowiązek ubezpieczenia wynika z faktycznego rozpoczęcia działalności i jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji, natomiast kwestie związane z jej formalnym zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem mają znaczenie wyłącznie w sferze dowodowej, nie przesądzają natomiast same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Inaczej rzecz ujmując, wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma charakter deklaratoryjny i stwarza jedynie obalane domniemanie, że działalność gospodarcza była faktycznie podjęta i prowadzona w okresie nim objętym.

Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej przez lekarza dentystę bądź świadczeniu usług medycznych przez podmiot leczniczy – wymaga uzyskania wpisu do RPWDL. Dla rozpoczęcia wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej nie jest więc wystarczające jej zgłoszenie w organie ewidencyjnym, co oznacza, że przed uzyskaniem wpisu do RPWDL nie jest możliwe rozpoczęcie jej prowadzenia.

Dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich uzależnione jest, między innymi od dysponowania przez lekarza dentystę pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana praktyka, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadania opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo właściwego organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

Nie może zatem budzić wątpliwości, że wszelkie podejmowane od dnia zarejestrowania działalności do dnia uzyskania wpisu w RPWDL działania, zmierzające do spełnienia wymagań formalnych, nie mogą być uznane przez organy ZUS za rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, a co za tym idzie, brak jest jakichkolwiek podstaw dla wydawania decyzji ustalających obowiązek podlegania i kolejne tzw. decyzji wymiarowych.

Często – szczególnie jeżeli nie łapiesz się na tzw. mały ZUS – są to kwoty sięgające 5.000 – 6.000 zł. Wszak zorganizowanie gabinetu to nie jest prosta i szybka sprawa. Nie sensu więc ulegać dyktatowi i opłacać składek, gdy spełnia się ww. warunki.

Warto zatem wiedzieć i znać regulacje w tym zakresie, bo za taką kwotę to już troszkę można poszaleć, czego Tobie życzę !

Do usłyszenia !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *