Umowa w praktyce stomatologicznej – to nic trudnego !

Pewien amerykański polityk, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej niejaki Bill Clinton na potrzeby kampanii prezydenckiej 1992r. ukuł hasło pod tytułem: It’s the economy, stupid. W wolnym tłumaczeniu: Liczy się gospodarka, głupcze. Bil Clinton wygrał wybory prezydenckie. Hasło okazało się sukcesem.

Slogan wpisał się do annałów haseł wyborczych, gdyż w prosty sposób obrazował procesy decyzyjne ówczesnych Amerykanów. Słowem – wyborca (każdy, również polski) zawsze głosuje portfelem, a ten jest pełny, gdy gospodarka dobrze funkcjonuje.

Hasło to jednak zostało dziesiątki razy sparafrazowane, wedle potrzeb i okoliczności. Ma bowiem ono w sobie potencjał ukazujący jakiś kluczowy – warunek sine qua non.

It’s the contract, stupid

Warunkiem bez którego nic w praktyce stomatologicznej jest umowa. Nie ma większego znaczenia, czy będzie to umowa o pracę, umowa zlecenia, czy współpracy (kontrakt). Umowa – jako instrument prawa cywilnego – do której dochodzi w wyniku zgodnych oświadczeń stron i która reguluje wzajemne prawa i obowiązki winna być fundamentem rozpoczęcia jakiekolwiek aktywności w placówce stomatologicznej. Tak z punku widzenia organizatora udzielania świadczeń, jak również z pozycji osoby uczestniczącej w tym procesie – lekarza, asystentki, higienistki, rejestratorki.

Zawarcie profesjonalnej umowy z personelem gabinetu wpływa na tzw. pewność obrotu. Każda bowiem strona kontraktu wie z kim się umawia, co jest przedmiotem zobowiązania, czego może od drugiej strony oczekiwać, wymagać i co egzekwować, jak również jakich konsekwencji może się spodziewać z powodu zawinionego jej niewykonania bądź nienależytego wykonania.

Umowa to podstawa współpracy. Usuwa ona w cień wszelkie domysły, niejasności, rozstrzyga sporne sytuacje, stawia wymagania i opisuje ewentualne zaniechania w wykonywaniu obowiązków. Umowa jest nieocenionym źródłem wiedzy o samym zobowiązaniu, gdy dochodzi do sporu sądowego. Wówczas nie większych przeszkód można ustalić jej treść i zakres.

Jakie elementy winna zawierać ?

Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem na stronach infodent24.pl

Do usłyszenia !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *