Kasa fiskalna w gabinecie – jakie skróty na paragonie dentysty?

Dobra, umówmy się: nikt normalny w wolnym czasie nie czyta interpretacji podatkowych.

Przyjmuję to na klatę i jakoś będę musiał z tym żyć.

Ale, natrafiłem ostatnio na ciekawą sprawę dotyczącą opisów (skrótów) na paragonie dentysty i nie mogłem odmówić sobie przyjemności, aby o tym nie naskrobać .

Często bowiem słyszę pytania o to,

w jaki sposób dokonywać opisów świadczonych usług?

czy można używać skrótów?

jak szczegółowy musi być opis?

czy istnieje jakiś wykaz nazw?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. O tych wszystkich rzeczach decydujesz sam!

Ważne, abyś stosował się tylko do pewnych wytycznych, pomocnych przy formułowaniu nazw świadczonych usług w gabinecie.

Otóż, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, wymienia elementy obligatoryjne paragonu.

Jednym z nich jest obowiązek wydruku na paragonie nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację.

I w tym jest cały pies pogrzebany!

konfa_slask-290x290Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towarów lub usług jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym należy pamiętać, że przepisy nie wykluczają stosowania skrótów.

Sama nazwa towaru lub usługi to wyraz lub połączenie wyrazowe odnoszące się do towarów lub usług będących w ofercie Twojego gabinetu.

Zatem należy tak skonstruować nazwy na paragonie, aby możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i aby użyta nazwa była co do istoty zgodna z będącym przedmiotem obrotu świadczeniem. Jednocześnie nazwa świadczenia na paragonie musi być tak wskazana, aby Pacjent na tej podstawie w połączeniu z ceną mógł określić jakie świadczenie zakupił. Dopiero taki sposób ewidencjonowania sprzedaży skutecznie zagwarantuje Pacjentowi prawo do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług, (z uwidocznioną kwotą podatku) dokumentującego czynności wykonane na jego rzecz przez Ciebie samego.

Powyższe wiąże się z funkcją paragonu: informacyjną (Pacjent) i kontrolną (organ podatkowy).

Pamiętaj również, że żadne przepisy nie obligują do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danej usługi.

Sprowadzając rzecz do przykładów:

  1. nie ma obowiązku wprowadzania do pamięci kas fiskalnych wypełnień światłoutwardzalnych dla każdego z zębów z podziałem na klasy ubytków—–> w tym przypadku wystarczające jest zamieszczenie nazwy np. „leczenie zachowawcze„;
  2. podobnie rzecz ma się z leczeniem kanałowym, nie sposób określić nazw dla każdego z zębów —-> wystarczające jest zamieszczenie nazwy  np. „leczenie endodontyczne
  3. z protetyką osobiście polecam uszczegółowienie nazw, z tego względu, że w praktyce występują różne usługi: od wkładów koronowo-korzeniowych, przez protezy (szkieletowe, osiadające, overdenture), po mosty, korony, licówki etc —> każda z tych usług w ramach leczenia protetycznego ma nie dość, że swoją nazwę to inne wskazania do ich wykonania i oczywiście różną cenę
  4. identycznie, jak z protetyką sprawa ma się z chirurgią; w tym ostatnim przypadku nie chodzi tylko o ekstrakcję zęba (to może być jedna nazwa, niezależnie od numeru), ale w orbicie pozostają wszelkie torbiele, wyrostki, hemisekcje, resekcje, podcięcia, połączenia; warto stworzyć dla tych usług odrębne pozycje;
  5. z profilaktyką już jest łatwiej, najczęściej stosuje się jedną nazwę, choć i tu można to rozbić np. na: skaling, piaskowanie, lakowanie, lakierowanie etc.
  6. na kasie można wprowadzać szereg innych nazw usług: poradę lekarską, znieczulenie, dewitalizację zęba; opatrunek, instruktaż.

Jak wspomniałem, nazwy usług mogą być podane skrótowo, co znacząco ułatwia sprawę.

Nie bój się zatem stosować abrewiatur, nie obawiaj się również stosowania nazw usług, które kumulują w sobie inne. Pacjent niemal zawsze będzie wiedział, za co zapłacił.

Natomiast gabinety stomatologiczne mają to ułatwienie, że z zasady zwolnione są z podatku Vat, zatem kwestia kontroli prawidłowego opodatkowania – która jest szalenie istotna z punktu widzenia US – tutaj nie odrywa znaczącej roli.

Może z mojej nienormalności uda Ci się jednak skorzystać !

Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *