Podmiot leczniczy w formie spółki z o.o. a składki na ubezpieczenie społeczne

Jak ja lubię ten czas. Czas końca roku i początku kolejnego. Nie – wcale nie chodzi o Święta, nie chodzi o odpoczynek (i tak jestem pracoholikiem), nawet nie chodzi o nastrój, który przecież jest wspaniały.

Chodzi o pędzące zmiany. Z każdym końcem roku jesteśmy zasypywania informacjami o zmianach: że od nowego roku zmienia się to, tam to, siamto. To co było stałe, to do czego się przyzwyczailiśmy, do czego przywykliśmy, to co miało charakter rutyny, nagle zostaje zburzone, zniszczone, zdeptane, słowem: przestaje być znane. Ba, staje się obce, bo inne, a wiadomo, że wszystko co obce kojarzy się źle.

Człowiek nie nadąża pisać o tym wszystkim, nie mówiąc, że mało kto jest wstanie te wszystkie nowości objąć rozumiem. Stawiam stówkę, że jeszcze się taki nie urodził.

Nie inaczej ma się rzecz z prowadzeniem podmiotu leczniczego w formie spółki z o.o. i odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne.

To, że istnieje oczywista możliwość prowadzenia działalności leczniczej we wskazanej wyżej formie nie budzi wątpliwości. Inną kwestią jest opłacalność prowadzenia działalności stomatologicznej w tej formie, szczególnie po stanowisku Sądu Najwyższego w sprawie I UK 207/14 – ale to temat na inny wpis.

konfa_slask-290x290Rewolucja szykuje się więc w traktowaniu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. i odprowadzania przez niego składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak jest dziś:

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się z mocy ustawy m. in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozarolnicza działalność wiążę się zaś z obowiązkiem odprowadzania składek emerytalno-rentowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności (w tym wypadku zawiązania spółki), aż do dnia zaprzestania tej działalności bądź przystąpienia do spółki kolejnego wspólnika.

Obecnie aby wyłączyć obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i uzyskać bardziej opłacalny, korzystniejszy sposób objęcia ubezpieczeniem wystarczy, że taki wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. przekaże jeden udział w spółce osobie trzeciej. Wtedy będzie traktowany tak jak inni wspólnicy spółek kapitałowych, tj. nie będzie objęty ubezpieczeniem.

Czyli dziś – osoba fizyczna chcącą utworzyć zupełnie niezależny podmiot w obrocie gospodarczym, posiadający osobowość prawną, jakim jest jednoosobowa spółka z o.o. – sama traktowana jest jako przedsiębiorca, zmuszony do odprowadzania składek na ZUS.

Jak będzie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada usunięcie z zakresu podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy wspólników jednoosobowych spółek z o.o., gdyż spółki te są odrębnymi osobami prawnymi, posiadającymi majątek, prawa i obowiązki a ich wspólnicy nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek.

Słowem – osoba decydująca się na zawiązanie jednoosobowej spółki z o.o. w dziedzinie np. świadczeń zdrowotnych, nie będzie musiała odprowadzać składak na ubezpieczenie społeczne

Co ciekawe, zgodnie z obecnymi regulacjami obowiązkowe ubezpieczenie społeczne wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. nie są wliczane w koszty prowadzenia działalności takich spółek.

W przypadku przyjęcia nowelizacji ten problem zniknie gdyż spółka, która zatrudniając wspólnika mogłaby to sobie w te koszty wliczyć.

W rezultacie zostanie otwarta droga do podjęcia zatrudniania przez założycieli jednoosobowych spółek z o.o. w tych spółkach i odprowadzania na tej podstawie składek.

Założyciele spółek będą mogli również pozostać na dotychczasowych zasadach, tj. odprowadzać składki ZUS bądź też przejść na nowe zasady, tj. nie podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom. Decyzja będzie zależeć od nich.

Zdecydowanie jest to zmiana w dobrym kierunku, albowiem pozwoli zoptymalizować koszty prowadzenia działalności stomatologicznej w formie jednoosobowej spółki z o.o. !

Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *