Satysfakcja pacjenta warunkiem otrzymania kontraktu NFZ

Temat wpisu niczym hasło propagandowe z epoki słusznie minionej, ale sprawa jak najbardziej poważna.

Mianowicie, w projekcie nowego Zarządzenia NFZ dotyczącego kryteriów ocen ofert w postępowaniu konkursowym dodano niespotykany wcześniej warunek rankingujący w postaci BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTA.

Rzecz bez precedensu, albowiem nigdy uprzednio nie interesowano się, w ramach kontraktowania, odczuciami pacjentów jakości udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej. Przeciwnie, głos pacjenta w ogóle nie był brany pod uwagę. Liczyły się tylko pewne obiektywne i weryfikowalne okoliczności.

konfa_slask-290x290Teraz nastąpiła diametralna zmiana. Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia Pacjentów dotycząca opieki i usług. Z tych właśnie przyczyn 5 listopada 2015r. ruszył pilotażowy program badania satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń, który trwał do 30 listopada.

Obecnie, kryterium to stało się warunkiem rankingującym w procesie kontraktowania świadczeń. Projekt Zarządzenia zakłada bowiem, iż

kryterium realizacji badania satysfakcji pacjenta obejmować będzie nie mniej niż 10% pacjentów, którym udzielono świadczeń w danym zakresie. Wyniki wraz z metodologią badania będą publikowane raz na pół roku na stronie internetowej dostępnej przez cały czas obowiązywania umowy

Co w zamian?

Świadczeniodawca w zamian może liczyć na dodatkowych 5 punktów jednostkowych przy 5 punktach wagi skalującej. Słowem – oferta może zyskać maksymalnie 5 punktów przy końcowym zestawieniu.

 Czy do dużo, czy mało – każdy może ocenić. Nie mniej, sam krok ocenić należy pozytywnie.

Teraz – skoro ukierunkowany został system opieki zdrowotnej również na satysfakcje pacjenta – warto poczynić kroki, aby urzeczywistnić Jego prawo do bycia obsłużonym na wysokim poziomie, tak jak zakładać to będzie ankieta. Wszak po to ankietujemy, aby później wyciągać wnioski i podnosić poziom.

A Chodzi przecież o czas poświęcony na wizytę i skupienie się na Pacjencje, którego to będzie więcej, gdy zlikwiduje się część biurokratycznych obciążeń Świadczeniodawców. W przeciwnym razie, gdy lekarzowi dojdzie kolejna powinność, to może się okazać, że niewiele ulegnie zmianie.

Bolączką jest również finansowanie świadczeń. Przecież, jeżeli dokonuje się zaniżonej wyceny kosztów wykonania danego świadczenia, to Świadczeniodawca, aby wywiązać się z kontraktu, zmuszony jest przyjmować większą ilość Pacjentów w danej jednostce czasu, a co za tym idzie, na indywidualne podejście do każdego pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem jego subiektywnych odczuć, może tego czasu zwyczajnie brakować.

Dlatego, warto zmieniać system, ale nie wyrywkowo, a kompleksowo !

Do usłyszenia !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *