Zdjęcia wewnątrzustne w gabinecie stomatologocznym – czy muszę konieczne wystawić skierowanie ?

Niedzielne popołudnie, spokojny nieśpieszny dzień, zapach kawy.

Nagle sms – czy zgodnie z obwieszczeniem (…) do rozporządzenia (…) potrzebne są skierowania… i tak dalej i tak dalej.

Trudno. Święto nie święto, przyjaciołom trzeba pomóc.

Wiecie już więc, że temat wpisu przyszedł sam.

***

Radiodiagnostyka w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym to dziś wymóg stawiany podmiotom leczniczym chcącym świadczyć usługi na rzecz pacjentów o najwyższym standardzie i jakości.

Nie ma siły, chcąc być konkurencyjnym na rynku i lepiej punktowanym w trakcie postępowania konkursowego dotyczącego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, wewnątrzustny aparat RTG trzeba sobie zafundować.

Nie bez znaczenia pozostają także kwestie odpowiedzialności lekarza, który przystąpił do leczenia zęba bez uprzedniego wykonania zdjęcia. Uznaje się bowiem, że udzielenie świadczenia zdrowotnego, np. leczenia endodontycznego bez wcześniejszego wykonania/uzyskania zdjęcia RTG tego zęba jest błędem w sztuce medycznej.

Na szczęście tego typu aparaty oferowane przez m.in. firmę Gendex, Kodak, Sironę czy Vatech – nie są aż tak nieprzyzwoicie drogie, aby były poza horyzontem możliwości lekarzy dentystów.

Tym samym pacjent przychodzący pierwszy raz do lekarza dentysty coraz częściej może już liczyć na podobne badanie wewnątrzustne od razu na miejscu.

Często więc powstaje pytanie, czy konieczne jest w tym zakresie uzyskanie skierowania na badanie związane z narażeniem – bądź co bądź – na promieniowanie jonizujące?

Zasadniczo odpowiedzieć trzeba tak:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące odbywa się na podstawie udokumentowanych roboczych medycznych procedur radiologicznych;
  2. badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej.

Samo skierowanie powinno zawierać informację o:

a)      celu wraz z uzasadnieniem badanial

b)      wstępne rozpoznanie kliniczne;

c)       informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej.

Jednakże dla badań wewnątrzustnych przewidziano daleko idące odstępstwa od ww. zasady.

Jakie ?

Przede wszystkim nie jest wymagane skierowanie na badanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach stomatologicznych badań wewnątrzustnych wykonywanych aparatami do celów stomatologicznych.

Zatem lekarze nie mają obowiązku wystawiania stosownych skierowań i następnie przechowywania ich przez dwadzieścia lat, od końca roku kalendarzowego w którym je wystawili, w dokumentacji medycznej. Powyższe działa również w druga stronę – nie można takich skierowań żądać od pacjenta jeżeli ten przychodzi wykonać zdjęcie puntkowe.

To jednak nie wszystko !

Lekarz dentysta nie jest również zobowiązany do zapisywania obrazu w postaci elektronicznej, będącej częścią dokumentacji medycznej, przekazywana i archiwizowana jej w standardzie DICOM zgodnym z normą ISO 12052.

Kolejnym uproszczeniem jest to, że po wykonaniu badania, tj. zdjęcia wewnątrzustnego, należy jedynie odnotować taki fakt w dokumentacji medycznej, bez potrzeby zapisywania fizycznych parametrów ekspozycji dla celów umożliwiający odtworzenie warunków badania i dawki, którą otrzymał pacjent.

Opis zaś wewnątrzustnego badania stomatologicznego może zostać dokonany przez każdego lekarza stomatologa, bez udziału radiologa i bez konieczności odbywania odpowiednich przeszkoleń w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej.

Jeżeli zaś idzie o wykonywane procedury zdjęć na rzecz dzieci poniżej 16 roku życia, należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku odnotowania wykonania badania w Książeczce Zdrowia Dziecka.

Jak widzisz, same zalety .

Zatem udanych zdjęć !

One thought

  1. W swojej praktyce posiadam aparat rentgenowski do zdjęć panoramicznych. Czy wykonując zdjęcie panoramiczne mogę go przeanalizować i postawić diagnozę czy muszę korzystać z opisu radiologa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *