Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów medycznych – odpowiedzialność.

Od razu zaznaczam, że temat będzie miał dwie odsłony. Dziś pierwsza.

Jak to czasem człowiek nie wie, co może Czytelnika poruszyć.

Jakiś czas temu pisałem o ewidencjonowaniu odpadów medycznych w gabinecie. Pisałem po raz kolejny, ale ten wpis był takim trochę wpisem podsumowującym dotychczasowe zagadnienia poruszane na blogu.

Wpis, jak wpis. Przynajmniej ja byłem z niego zadowolony 🙂

W komentarzach wywiązała się jednak ciekawa dyskusja dotycząca potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych.

Obiecałem, że wyjaśnię kilka spraw, co też niniejszym czynię.

konfa_slask-290x290

Zacznę od zupełnie podstawowej rzeczy, mianowicie zasadą pozostaje, że wytwórca odpadów ponosi za nie odpowiedzialność od chwili ich wytworzenia do momentu przekazania odpadów podmiotowi, który na podstawie odpowiedniego zezwolenia uprawniony jest to ich odbioru i dostarczenia do punktu utylizacji. Innymi słowy, zasada stanowi, że z momentem przekazania odpadów odpowiedzialność ich posiadacza przechodzi na osobę, która odpady przejmuje (kolejnego posiadacza).

Jednakże, jak idzie o zakaźne (niebezpieczne) odpady medyczne opisana wyżej zasada doznaje potężnego wyłomu.

Mianowicie, wytwórca zakaźnych odpadów medycznych jest zwolniony z odpowiedzialności za zbierania lub przetwarzanie tych odpadów z chwilą dokonania ich unieszkodliwienia przez następnego posiadacza odpadów w drodze termicznego przekształcenia w spalarni odpadów niebezpiecznych.

Zatem w przypadków odpadów medycznych (zakaźnych, niebezpiecznych), nie jest wystarczające przekazanie tych odpadów firmie posiadającej zezwolenie na ich przetwarzanie. Warunkiem sine qua non zwalniającym z odpowiedzialności jest unieszkodliwienie tych odpadów poprzez spalenie (jedyna forma unieszkodliwienia).

Co zatem zwalnia z odpowiedzialności?

Dokumentem tym jest potwierdzenie unieszkodliwienia.

Jest to jeden, jedyny dokument, który powoduje przejście odpowiedzialności za przekazane odpady nawet gdyby, te nie zostały nigdy unieszkodliwione i po jakimś czasie ujawniły się w opisanym worku np. w przydrożnym rowie.

Tylko potwierdzenie unieszkodliwienia zwalnia wytwórcę odpadów zakaźnych z odpowiedzialności za gospodarowanie nimi.

Zatem w przypadku braku tego dokumentu – Ty Lekarzu i Ty prowadzący Podmiot Leczniczy – nie możesz się bronić i tłumaczyć, posiadaną kartą przekazania odpadów, bowiem ta nie zwalnia Cię w żadnym stopniu z odpowiedzialności. Dopóki nie posiadacz potwierdzenia unieszkodliwienia, dopóty w pełni odpowiadasz za przekazane odpady.

Jak uzyskać potwierdzenie unieszkodliwienia?

Bardzo prosto. Należy wystąpić do posiadacza odpadów, który je unieszkodliwia (spala), aby ten wydał dokument potwierdzający unieszkodliwienia przekazanych przez nas odpadów niebezpiecznych.

Podmiot, który dokonał unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych ma obowiązek wydać nam taki dokument w trzech egzemplarzach. Jeden zostanie u niego, drugi wraca do nas, trzeci do idzie do WIOŚ.

Tym samym, każdorazowe wystąpienie przez Ciebie o potwierdzenie unieszkodliwienia jest nie tylko niezbędne, abyś wykazał, że przekazane odpady zostały unieszkodliwione w sposób prawem przewidziany (termicznie), ale również po to, abyś mógł zwolnić się z odpowiedzialności za ich gospodarowanie.

Dlatego, posiadanie potwierdzenia nie jest bynajmniej bezsensowne, a stanowi jeden z najważniejszych dokumentów w działalności leczniczej podmiotu.

Koniecznie o tym pamiętaj i domagaj się za każdym razem stosownych potwierdzeń, bo może się okazać, że Twój worek znajdzie się kiedyś gdzieś na polu, w rowie, na wysypisku, a to już będzie duży problem i zagrożenie poważnymi sankcjami.

Nie chcę straszyć, a jedynie informuję, bo sprawa jest nader poważna.

Do usłyszenia!

 

 

3 thoughts

 1. Witam…
  Czytam wyjaśnienia pana w sprawie odpadów medycznych i konieczność uzyskania potwierdzenia ich unieszkodliwieniu czyli spaleniu. Proszę w takim razie o wskazówkę, odpowiedź skąd mam otrzymać takie zaświadczenie, jeśli firma odbierająca taki odpad ,z którą mam umowę na ich odbiór nie może mi takiego zaświadczenia wystawić . Także firma spalająca na jakiej podstawie miałaby mi to zrobić jeśli ja z odpadami do niej nie docieram, czyli nie oddaję im bezpośrednio do spalania?
  Proszę o wskazanie skąd miałabym w takim razie takie zaświadczenie otrzymać? Sanepid nakłada mandaty, a my jako wytwórcy tych odpadów jesteśmy w tym przypadku bezradni…

  1. Szanowny Panie Janie,
   Nie ma prawnej możliwości, aby spalarnia odmówiła wydania zaświadczenia o unieszkodliwieniu przekazanych odpadów medycznych. Tylko ostatnie ogniwo może takie zaświadczenie wystawić, tj. nie podmiot odbierający odpady, ale tylko je spalający. Jeżeli zaś spalarnia nie chce wystawić zaświadczenia, wówczas zawiadomiłbym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wszczęcie postępowania, albowiem niewydanie zaświadczenia stanowi czyn zabroniony, jako wykroczenie zagrożone karą aresztu bądź grzywny do 5000 zł.

   Co zaś tyczy Sanepidu, to żądanie przedstawienia zaświadczeń jest bezpodstawne i podmiot obciążony takim obowiązkiem powinien odwoływać się od decyzji, nie wyłączając skargi do WSA. Moim zdaniem nie ma jakichkolwiek podstaw dla żądania przedstawienia zaświadczeń, gdyż te są tylko fakultatywne. Nadto zawsze na konkretnego inspektora Sanepidu można złożyć skargę bądź zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień, tj. o popełnienie przestępstwa urzędniczego.

   Zatem to nie jest tak, że jesteście Państwo bezradni. Trzeba tylko wiedzieć, do kogo się udać, bądź co można samemu zrobić.

 2. Cześć jestem Kierownikiem małej hurtowni farmaceutycznej (farmaceutką, nie stomatologiem), i również mierzę się z tematem utylizacji produktów leczniczych, który wynika u nas z Rozp. MZ w spr. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
  U mnie większość kwestii (jak odbywa się utylizacja, jakie mają pozwolenia i jakie potwierdzenie utylizacji otrzymam) wyszła podczas kwalifikacji podmiotu zewnętrznego, jakim jest firma odbierająca odpady. Twój artykuł bardzo mi pomógł żeby się upewnić, że firma odbierająca mnie nie oszukuje i że robi wszystko zgodnie z prawem;)
  Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!
  Ania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *