Ostatnia z prezentacji na Detal Business Trends: Marketing i Praktyka Zarządzania już gotowa.

Zapraszam Cię do Chorzowa w dniach 30.09 – 01-10.2016 na cykl szkoleń z moim udziałem.

Będę mówił m.in. o kontroli  Sanepidu, kontroli Urzędu Wojewódzkiego w podmiotach leczniczych oraz o formach prawnych wykonywania zawodu lekarza dentysty.

W ramach tego ostatniego tematu omówię m.in:

 1. pojęcie podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 2. pojęcia: podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, podmiotu tworzącego
 3. zasady wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej praktyki lekarskiej);
 4. zaraz zatrudniania
 5. warunki wykonywania zawodu w ramach IPL;
 6. grupowe praktyki zawodowe – formy prawne oraz wady i zalety przyjętych rozwiązań;
 7. warunki oraz zalety i wady wykonywania zawodu w formie podmiotu leczniczego.

fpwzl

Zapraszam !

Druga z trzech prezentacji na Detal Business Trends: Marketing i Praktyka Zarządzania już gotowa.

Zapraszam Cię do Chorzowa w dniach 30.09 – 01-10.2016 na cykl szkoleń z moim udziałem.

Będę mówił m.in. o kontroli  Sanepidu w gabinecie stomatologicznym.

Omówię m.in.:

 1. różnice między kontrolą, a nadzorem
 2. zasady kontroli
 3. tryb kontroli
 4. przedmiot kontroli (od wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych, poprzez poszczególne procedury, a kończąc na odpadach medycznych);
 5. wyniki kontroli, zalecenia i możliwe decyzje/mandaty

ks Zapraszam !

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego (szkolenie).

Pierwsza z prezentacji na Detal Business Trends: Marketing i Praktyka Zarządzania już gotowa.

Zapraszam Cię do Chorzowa w dniach 30.09 – 01-10.2016 na cykl szkoleń z moim udziałem.

Będę mówił m.in. o Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w placówce medycznej.

Omówione zostanie m.in.:

 1. różnice między kontrolą, a nadzorem
 2. zasady kontroli
 3. tryb kontroli
 4. przedmiot kontroli (od struktury organizacyjnej, poprzez pomieszczenia i urządzenia, ubezpieczenie, dokumentację medyczną, na paszportach technicznych kończąc);
 5. wyniki kontroli

kuw

Zapraszam !

Dzisiejszy wpis zainspirowany został mailem jeden z czytelniczek bloga, która dopytywała:

jak należy postępować z odpadami 18 01 04, czyli innymi odpadami niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunkami z materiału lub gipsu, pościelą, ubraniami jednorazowymi, pieluchami).

Pytanie skądinąd bardzo trafne, na które szalenie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć.

Dlaczego ?

Znów wszystko za sprawą ustawodawcy. Nie tak dawno pisałem we wpisie  zasadach i sposobach postępowania z odpadami medycznymi, iż nie wydano nowego rozporządzenia regulującego ww. kwestie, a to poprzednie po 3 latach wygasło.

Teraz z kolei muszę napisać, że podobny los spotkał rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Obecnie więc nie obowiązuje akt prawny szczegółowo traktujący o konfa_slask-290x290zasadach unieszkodliwiania odpadów medyczny, choć art. 95 ust 11 ustawy o odpadach nakazuje jego wydanie.

Co to ma wspólnego zatem z odpadami o kodzie 18 01 04? 

Okazuje się, że dużo. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w ogóle „nie widziało” takiego odpadu, jak 18 01 04, tj. nie przewidywało dla niego żadnego sposobu i warunku unieszkodliwiania, choć był to kod odpadów medycznych.

Dość była to przedziwna sytuacja, gdyż Minister Środowiska w swoim rozporządzeniu w sprawie katalogów o odpadach wyraźnie kod odpadu medycznego 18 01 04 wskazywał i wyodrębniał. Niewątpliwie więc przepisy były niejasne, nieprecyzyjne i zawierały lukę. Skoro bowiem wydaję się akt dot. zasad unieszkodliwiania odpadów medycznych to musi on obejmować wszystkie odpady kwalifikowane do tego zbioru – niezależnie od tego, czy są to odpady niebezpieczne – zakaźne, czy też niezakaźne i nie niebezpieczne.

Nie ulega bowiem kwestii, iż odpady o kodzie 18 01 04 są odpadami medycznymi, tj. powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych, ale nie każdy odpad medyczny musi być odpadem zakaźnym i tym samym niebezpiecznym. Takimi właśnie odpadami są te spod kodu 18 01 04.

Powstało zatem pytanie – skoro odpady 18 01 04 nie są zakaźne i nie są niebezpieczne, to

czy należy oddawać je podmiotom zajmującym się wywozem odpadów medycznych i jak później należy te odpady unieszkodliwić?

Praktyki były dwie:

 1. jedni kwalifikowali odpady 18 01 04 do odpadów medycznych i oddawali je specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia, tak jakby stanowiły one odpady medyczne zakaźne;
 2. drudzy wrzucali odpady 18 010 04 do czarnych worków i oddawali, jak odpad komunalny.

Wszystko bowiem rozbijało się o pieniądze. Wszak wywóz odpadów medycznych jest nieporównywalnie droższy od wywozu odpadów komunalnych.

Kto miał zatem racje ?

Każdy po trochę. Ci pierwsi zachowywali się o tyle prawidłowo, że na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska odpady medyczne i tym samym odpad 18 01 04 kwalifikowane było do grupy 18, tj. od odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jak zatem zakwalifikować odpad medyczny 18 01 04 do odpadów komunalnych, skoro te miały grupę 20 ?

Natomiast ci drudzy mówili, że skoro rozporządzenie Ministra Zdrowia nie przewidywało zasad postępowania z odpadem 18 01 04 (wspominana luka), a sam w sobie nie jest on odpadem niebezpiecznym (zakaźnym), to nie było podstaw kwalifikowana go do tego typów odpadów i oddawania do utylizacji termicznej (spalania). Tym samym, nie przekazywali tego odpadu wykwalifikowanym firmom tylko kierowali do odpadów komunalnych.

Wszystko to jednak było w czasie, gdy wspomniane rozporządzenie Ministra Zdrowia obowiązywało.

Jak zatem jest dziś ?

Dziś jest tylko więcej niewiadomych, gdyż ów rozporządzenie Ministra Zdrowia już nie obowiązuje. Jest jednak światełko w tunelu. Otóż, w projektowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia wskazano, cyt.:

„odpady medyczne oraz weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych, nie niebezpieczne mogą być traktowane jak odpady komunalne

Oznacza to zatem, iż gdyby rozporządzenie weszło w życie, do odpadów o kodzie 18 01 04 – choć dalej kwalifikowanych jako medyczne, można byłoby stosować reguły odpadów komunalnych, pod warunkiem, że projektowane rozporządzenie dot. zasad postępowania z odpadami medycznymi uwzględni tę kwestie.

Jeżeli nie, to skutek będzie taki, że odpady medyczne o kodzie 18 01 04 będą zbierane i przechowywane jak odpady medyczne (lodówki, temperatura, 30 dni), zaś unieszkodliwiane jak komunalne przez zwykłe firmy odbierające odpady.

Tutaj jak w soczewce widać, jak ważną wartością w legislacji jest przede wszystkim terminowość wydawania aktów wykonawczych oraz ich wzajemna spójność i komplementarność.

Oby tak było.

Do usłyszenia.

 

Dziś wpadł mi w okoli jeden z memów, który dość celnie opisuje nasze nastawienie do życia. W zasadzie bowiem dzielimy się na dwie grupy – Tych, który mogą zostać zaliczeniu do pszczół i Tych, którzy pokrojem przypominają muchy.

Nie wiesz o czym mówię ? Zerknij proszę na demotywatory.

Mam świadomość tego, że mój poprzedni wpis dotyczący braku zasad i sposób postępowania z odpadami medycznymi gdzieś tam ocierał się o muchowatość. Nie poradzę.

Dziś bliżej mi do pszczoły, choć szału dalej nie ma.

Podobnie, jak nie ma rozporządzenia dotyczącego zasad i sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Co więcej, na stronie Rządowego Biura Legislacji nie ma nawet wzmianki o tym, że pracę nad takim rozporządzeniem się toczą.

Pytasz co masz zatem zrobić?

Jak masz się zachować w obliczu uchylenia aktu regulującego zasady i sposób postępowania z odpadami medycznymi ?

konfa_slask-290x290

Osobiście radziłbym, aby zachowywać się dokładnie tak samo, jak gdyby ww. akt obowiązywał. Chodzi mi to, że ze względu na Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Twojego personelu postępować wedle opracowanych procedur odnoszących się do zasad postępowania z odpadami medycznymi.

W świetle prawa te procedury nie są już obowiązkowe. Zatem:

 1. nie ma już wymogu przetrzymywania odpadów medycznych w workach różnego koloru (czerwonych bądź żółtych);
 2. nie ma już wymogu zbierania odpadów o ostrych krawędziach (igieł) do pojemników plastikowych;
 3. nie ma już wymogu zbierania odpadów do 2/3 pojemności worka;
 4. nie ma już wymogu opisywania worków z odpadami;
 5. nie ma już wymogu określającego maksymalny czas przechowywania (wymiany) worków z odpadami;
 6. nie ma już wymogu dezynfekcji lodówek po oddaniu worków do spalarni.

Jednak w świetle zasad zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za siebie i innych, opisane wyżej procedury winny być zachowane, przestrzegane i w pełni realizowane.

Jest jednak jeszcze jeden aspekt uchylenia rzeczonego rozporządzenia. To skutki kontroli Sanepidu.

Otóż, w czasie gdy rozporządzenie obowiązywało, za nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi, w najlepszym razie, można było zapłacić za czynności kontrolne Sanepidu, które stwierdzały – w czasie kontroli – naruszenie tychże zasad. W najgorszym wypadku można było zarobić mandat.

Dziś zaś, kiedy rozporządzenie nie obowiązuje, podmiot wykonujący działalność leczniczą jest w zasadzie bezkarny za łamanie zasad postępowania z odpadami medycznymi. Sanepidowi bowiem został wytrącony oręż do walki z takimi praktykami. Słowem – inspektorzy nie mogą nic zrobić.

Niestety. I choć z rzadka bronię Sanepidu, to powiedzmy sobie szczerze – prowadzenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych to nie sprzedawanie rajstop na straganie.  Muszą tu obowiązywać zasady i reguły sanitarne odpowiednie do stopnia niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Sęk w tym, aby przy ustaleniu reguł, a przede wszystkim przy ich kontrolowaniu i egzekwowaniu stosować zasadę adekwatności (piękne słowo na określenie po prostu zdrowego rozsądku). Ten zdrowy rozsądek powinien być tak po stronie kontrolujących – aby nie byli nadgorliwi, gdyż to jest zawsze gorsze od faszyzmu – jak i kontrolowanych, aby ci z kolei nie wykorzystywali takich sytuacji, jak obecnie panuje w postępowaniu z opadami, do całkowitego odstąpienia od słusznych i w cale nieuciążliwych zasad i sposobów postępowania.

Pozostaje tylko wierzyć. Ja wierzę.

Do usłyszenia.