Odpowiedzialność dentysty za zarażenie pacjenta koronawirusem

Nie jest tajemnicą, że zabezpieczenie prawne placówki medycznej jest jednym z fundamentalnych nakazów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w tak ryzykownej dziedzinie, jaką jest medycyna. Coraz więcej podmiotów leczniczych, zanim jeszcze powstanie i zacznie funkcjonować przeprowadza analizy ryzyka prawnego, prowadzi wdrożenia działalności…

Konsekwencje udzielania świadczeń stomatologicznych w obliczu pandemii koronawirusa. Prawa pracowników.

Pandemia koronawirusa w sposób oczywisty dotyka każdego lekarza dentystę z osoba i bezpośrednio. Konsekwencje przemodelowania dotychczasowej rzeczywistości odczuwalne są dla wszystkich, niezależnie w jakiej roli w działalności leczniczej występują: czy udzielają świadczeń jako współpracujący z podmiotami leczniczymi czy też sami te…

Gabinety w obliczu pandemii – relacje prawne z personelem medycznym

Nie ma cywilizowanego Państwa na świecie, którego nie dotknęłaby pandemia koronawirusa. Stan zagrożenia epidemicznego, które wprowadził Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w połączeniu z rekomendacjami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia postawiły tysiące podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie…