Jak na drodze karnej walczyć z wpisami obrażającymi lekarzy

Ostatnio popełniłem wpis pt.: Jak walczyć z internetowymi wpisami obrażającymi lekarzy. W tym ostatnim wpisie starałem się pokazać, że droga do usunięcia obrażającego, poniżającego bądź nieprawdziwego komentarza w sieci może być prostsza, niźli się niejednemu (nawet prawnikowi) wydawało. Przypomnę: najłatwiej i…