Elektroniczna dokumentacja medyczna – termin przesunięty

I stała się jasność. 23 lipca 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczącą przesunięcia terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej tylko w postaci elektronicznej. Dotychczas obowiązująca ustawa nakłada na podmioty lecznicze obowiązek prowadzenia…

Nowelizacja prawa atomowego, czyli dlaczego dentyści nie mają powodów do zadowolenia

Nie od dziś wiadomo, że droga lekarza dentysty do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego dotyczących zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego oraz uruchomienie pracowni rentgenowskiej nie jest łatwa, a już na pewno nie jest szybka. Najpierw postarać się…

Praca lekarza w godzinach popołudniowych w ramach NFZ – jak rozumieć zapisy Zarządzenia 77/2013/DSOZ? – cz. I

Jako że temat jest trudny, budzący wiele wątpliwości i sporów na linii świadczeniodawcy – NFZ, pozwolę go sobie podzielić na kilka wpisów, stanowiących zamknięty cykl tematyczny. Chodzi mi to, aby móc kompleksowo przedstawić zagadnienie, z podaniem konkretnych przykładów i stanowiska…

Nieobowiązkowe prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej od 1 sierpnia 2014r.

Już raz popełniłem pewien wpis o (nie)obowiązkowej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (EDM) od 1 sierpnia 2014r. Mój występek możesz przeczytać TU. Wzbudziło to spore zainteresowanie, nie tylko zauważalne po ilości komentarzy, ale również odebranych przeze mnie maili i telefonów.…