Rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

Nie ma co tu kryć – indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, to absolutna nowość. Tym samym, ustawa o działalności leczniczej mocno powywracała panujący do 15 kwietnia 2011r. świat działalności leczniczej. Tytułem…

Kontraktowanie 2014 w zakresie leczenia stomatologicznego. Warunki zawierania i realizacji umów.

Niewątpliwie dla wszystkich Świadczeniodawców z m.in. z Małopolski pragnących kontynuować współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również dla pretendentów chcących podpisać umowy, informacja o planowanym w 2014r. kontraktowaniu świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, musi wzbudzać emocje. Takiego ruchu płatnika można…

Obowiązkowe ubezpieczenia OC lekarzy dentystów. Najczęstsze pytania, wątpliwości i odpowiedzi.

Spotkałem się ostatnio z moim kolegą lekarzem, prowadzącym większy gabinet stomatologiczny w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Mówiąc krótko – chłopak ma dawny NZOZ. Wiem. Z góry przepraszam za używanie nazwy NZOZ, która od 15 kwietnia 2011r. nie powinna być używania…

Odpady medyczne – cz. II

Słowność i konsekwencja w działaniu, to cechy szczególnie cenione i pożądane. Pamiętasz, ostatnio wyjaśniłem takie terminy jak: wytwórca odpadów medycznych, posiadacz  odpadów oraz pojęcie samych odpadów medycznych. Powiedziałem też, że najważniejsze jest zrozumienie tych pojęć, bez znaczenia zaś pamięciowe ich zapamiętanie.…

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym, czyli kto jest kim w świecie odpadów medycznych.

Telefon… „Panie Arkadiuszu, taka sprawa. Mam trzy gabinety, 5 lekarzy, sam będąc najemcą całego lokalu. Kto do licha jest wytwórcą tych wszystkich odpadów medycznych? „ W duchu dziękowałem za ten telefon, bo już rano wiedziałem, o czym dziś chciałbym Tobie…