Kontraktowanie 2014 w zakresie leczenia stomatologicznego. Warunki zawierania i realizacji umów.

Niewątpliwie dla wszystkich Świadczeniodawców z m.in. z Małopolski pragnących kontynuować współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również dla pretendentów chcących podpisać umowy, informacja o planowanym w 2014r. kontraktowaniu świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, musi wzbudzać emocje.

Takiego ruchu płatnika można było się spodziewać, zwłaszcza że aneksowanie na terenie wspomnianej Małopolski obejmowało pół roku, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.

Niezależnie jednak od faktu planowanego ogłoszenia konkursu na zgłaszanie ofert w zakresie świadczeń stomatologicznych na terenie Małopolski czy Śląska zasadnicze warunki zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia pozostają zbliżone.

Znajomość postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umów, a także warunków wymaganych od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w rodzaju leczenia stomatologicznego, w tym warunków dodatkowo ocenianych w trakcie postępowania jest kluczowa z perspektywy funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa w okresie trzech lat. Na taki bowiem okres NFZ zawiera zasadniczo umowy.

Zacząć należy od tego, że przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne jest realizacja świadczeń udzielanych pacjentom (nazywanych: świadczeniobiorcami) w poszczególnych zakresach z grup świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ.

Przekładając powyższy akapit na ludzi język, powiedzieć należy, iż zostały wyodrębnione grupy świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenia stomatologicznego.

Grupy świadczeń gwarantowanych to:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne;
 2. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
 3. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym;
 4. świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS;
 5. świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
 6. świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży;
 7. świadczenia protetyki stomatologicznej;
 8. świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
 9. świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej;
 10. Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

Musisz wiedzieć, że wyłącznie w zakresie tych grup możesz starać się o zawarcie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W zakresie każdej ze wskazanych grup świadczeń gwarantowanych, ustalony został przez Ministra Zdrowia katalog zakresów i świadczeń, których udzielanie przez Świadczeniodawcę wiąże się z realizacją kontraktu, tj. zapłatą za wykonaną pracę.

Wydzielenie poszczególnych grupy świadczeń gwarantowanych, w pośród nich konkretnych świadczeń, uporządkowało cały system świadczenia usług na rzecz pacjentów. Świadczeniodawca bowiem doskonale wie, czy w danej grupie świadczeń gwarantowanych mieści się dany rodzaj udzielanego świadczenia.

Przykład ?

Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk jest rodzajem świadczenia, które jest gwarantowane w grupie świadczeń ogólnostomatologicznych, ale już nie w grupie świadczeń protetyki stomatologicznej.

Tym samym, Fundusz zapłaci dla lekarza z kontraktem z pierwszej grupy, ale protetyk z grupy siódmej niestety zwrotu nie otrzyma.

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne jest powszechnie dostępny. Jeżeli nie możesz odnaleźć aktualnego na 2014r. napisz do mnie. Uważaj na różne pliki krążące w Internecie. Często ich aktualność i zgodność z prawdą pozostawia wiele do życzenia.

W temacie kontraktowania pierwszą więc istotną rzeczą jest podjęcie decyzji, które z zakresu gwarantowanych świadczeń, jako podmiot leczniczy chciałbym realizować.

Odpowiedź, na tak postawione pytanie determinować bowiem będzie dalsze postępowanie.

O tym postępowaniu będę pisał sukcesywnie.

Przez szereg najbliższych wpisów będę się starał powiedzieć, jakie warunki musisz spełnić i czego powinieneś dochować, aby Twoja oferta była konkurencyjna i liczyła się w przydziale kontraktów.

 

Tymczasem do usłyszenia!

 

2 thoughts

 1. Dzień dobry Panie Mecenasie! Pierwszy raz widzę profesjonalny blog dla naszego środowiska… To bardzo fajna inicjatywa! Będę tutaj zaglądać!

  Pozdrawiam Katarzyna Krępska

  1. Szanowna Pani Doktor !
   Dziękuję uprzejmie za komentarz. Zapraszam Panią na karty bloga tak często, jak tylko będzie Pani miała ochotę. Zachęcam do komentarzy, dyskusji, jak również podsuwania tematów.
   ps. na szczęście nie jesteśmy na sali sądowej, dlatego po prostu p. Arku lub p. Arkadiuszu !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *