Dodatkowe opaty w gabinecie stomatologiczny w dobie epidemii/opłata epidemiczna/opłata sanitarna

W raz z wybuchem epidemii SARS-CoV-2 ok 90% placówek stomatologicznych w Polsce uległo zamknięciu. Stan taki trwał od połowy marca poprzez cały kwiecień 2020r. W międzyczasie wydane zostały rekomendacje Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dotyczące zasad udzielania świadczeń stomatologicznych…

Odpowiedzialność dentysty za zarażenie pacjenta koronawirusem

Nie jest tajemnicą, że zabezpieczenie prawne placówki medycznej jest jednym z fundamentalnych nakazów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w tak ryzykownej dziedzinie, jaką jest medycyna. Coraz więcej podmiotów leczniczych, zanim jeszcze powstanie i zacznie funkcjonować przeprowadza analizy ryzyka prawnego, prowadzi wdrożenia działalności…

Konsekwencje udzielania świadczeń stomatologicznych w obliczu pandemii koronawirusa. Prawa pracowników.

Pandemia koronawirusa w sposób oczywisty dotyka każdego lekarza dentystę z osoba i bezpośrednio. Konsekwencje przemodelowania dotychczasowej rzeczywistości odczuwalne są dla wszystkich, niezależnie w jakiej roli w działalności leczniczej występują: czy udzielają świadczeń jako współpracujący z podmiotami leczniczymi czy też sami te…

Gabinety w obliczu pandemii – relacje prawne z personelem medycznym

Nie ma cywilizowanego Państwa na świecie, którego nie dotknęłaby pandemia koronawirusa. Stan zagrożenia epidemicznego, które wprowadził Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w połączeniu z rekomendacjami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia postawiły tysiące podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie…

stomatologia.314.pl Marketing stomatologiczny – czyli co jest dopuszczalne i kto zrobi to dobrze

Drodzy, dziś kilka słów o marketingu w stomatologii. Dziedzinie, która się megaprężnie rozwija i daje zupełnie nowy możliwości, jeszcze do nie dawna zupełnie niemożliwe. We wpisie znajdziecie również kilka ciekawych uwag dot. reklamy w działalności leczniczej. Na końcu poświęciłem kilka zdań…

Podmiot leczniczy – tworzenie, zakładanie, rejestracja – kilka uwag

Drodzy, Na blogu jest co najmniej 8 wpisów traktujących o podmiotach leczniczych. Wpisy dotyczą wad i zalet prowadzenia działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego, OC podmiotu leczniczego, różnic między podmiotami a praktykami zawodowymi. Od lat tworzymy podmioty lecznicze, zakładamy te…

Składki ZUS w gabinecie stomatologicznym – osoba współpracująca

Drodzy Moi, Zapraszam Was do lektury artykuły popełnionego na rzecz Wydawnictwa Medical Tribune Stomatologia pt. Osoba współpracująca – czy odprowadzamy składki zusowskie ? Artykuł ukazał się w listopadowym numerze miesięcznika MTS. Poruszam w nim niebywale praktyczne aspekty podlegania ubezpieczeniom społecznym…

Naruszenie nietykalności cielesnej lekarza połączone ze znieważeniem jego osoby

Drodzy, czas leci, spraw przybywa, a wraz z nimi sukcesy. Często mówi się nietykalności cielesnej lekarza, w tym i lekarza dentysty. Najczęściej ma to miejsce w obliczu nagannych czynów pacjentów bądź osób postronnych, którzy swoim zachowaniem naruszają tę nietykalność burząc…