Kontraktowanie świadczeń stomatologicznych – uzupełnienie oferty

Ten wpis jest trochę wymówką. Tak, niestety.

Zamiary miały być zupełnie inne.

Miałem iść pobiegać. Ładny wieczór, spokojnie, nie pada, nie wieje, jest całkiem ciepło. Bluza, spadnie, buty i parę kilometrów przebieżki.

Dziś miał być mój mały międzynarodowy dzień bez pisania.

Nie ma to jednak jak plany. Plan ma to do siebie, że często się nie sprawdza. W skrócie – legnie w gruzach.

Nie ma tego złego.

W zamian za to, napiszę Ci dwa słowa o uzupełnieniu oferty w ramach kontraktowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ty otrzymasz przystępną i niekiedy bardzo przydatną informację o zasadach uzupełniania ofert, ja ekskursję od biegania 🙂

kontraktowanie_2014Jak już wspominałem, realizowanie świadczeń medycznych, refundowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia odbywa się na podstawie umowy, której zawarcie poprzedza postępowanie w trybie konkursu ofert albo rokowań.

W ogłoszeniu o postępowaniu w trybie konkursu ofert, Narodowy Fundusz Zdrowia określa m.in. miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od zamieszczenia ogłoszenia.

Uzbrojony w tę wiedzę, przygotowujesz formularz ofertowy, uzupełniasz dokumenty i oświadczenia wymagane przy kontraktowaniu i finalnie

składasz swoją ofertę.

„Jeśli wiesz, że coś może pójść źle i podejmiesz stosowne środki zapobiegawcze, to źle pójdzie coś innego.”

Przekładając Murphy’ego, chciałem powiedzieć, iż nierzadko okazuje się, że złożona oferta wymaga uzupełnienia.

I nie chodzi o podpisy, czy o dosłanie dokumentów bądź oświadczeń, których zapomniałeś dołączyć. Nie. Tego typu braki formalne na wezwanie Komisji konkursowej można bez przeszkód uzupełnić.

Chodzi o takie uzupełnienie oferty, które ma bezpośredni wpływ na jej merytoryczną ocenę w trakcie postępowania.

Dla przykładu: omyłkowo nie podałeś wykazu niezbędnego i punktowanego sprzętu; nie wskazałeś przyjęć w soboty, choć planujesz przyjmować w ten dzień tygodnia; nie pisałeś asystentki, czy pomocy stomatologicznej; podałeś cenę za świadczenie, która jest błędna i nie odpowiada twojej woli; w reszcie przez pomyłkę wpisałaś nie to miejsce udzielania świadczeń, w sytuacji gdy jesteś masz tych miejsc kilka.

Co wtedy?

Każdy szanujący się prawnik odpowie: To zależy.

Zapytasz: Od czego?

Od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Bo w istocie tak jest. Zasadniczo, jako oferent ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej możesz uzupełnić złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie winno być oznaczone w taki sam sposób jak oferta oraz dodatkowo zawierać wskazanie „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Uzupełnienie składa się w kopercie lub w paczce zawierającej oznaczenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, trybu postępowania, roku postępowania, rodzaju i zakresu świadczeń będących przedmiotem postępowania oraz obszaru kontraktowania, kodu postępowania, pełnej nazwy oferenta, adresu siedziby oferenta (według wzoru: „OZNACZENIE OFERTY/ UZUPEŁNIENIA OFERTY/ WYCOFANIA OFERTY” -załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013 r.).

 Na kopercie lub paczce musisz umieścić (nadrukować lub przykleić) wydruk formularza rejestracyjnego z kodem graficznym wygenerowany z aplikacji ofertowej.

Et voile.

Dokonałeś skutecznego uzupełnienia oferty.

A co jeżeli termin składania ofert już upłyną?

Niestety, po upływie terminu nie jest możliwe uzupełnienie oferty. Ustawa nie przewiduje tutaj żadnych wyjątków. Termin na uzupełnienie jest nieprzywracalny. Nie można już nic zrobić.

W związku z tym, nie warto zostawiać spraw na ostatni moment, na chwilę tuż przed upływem terminu. Czasem zerknięcie na ofertę następnego dnia po jej złożeniu może otworzyć klapki, nagle przejrzysz na oczy i dostrzeżesz błąd, o który nie trudno. A mylić się jest rzeczą ludzką.

Życzę Ci wyłącznie zachowanych terminów!

Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *