Zwrot kwoty za zakup kasy fiskalnej do gabinetu

Nie wiem, czy wiesz, ale zostało tylko 12 dni na zakup i rejestrację kasy fiskalnej w Twoim gabinecie.

konfa_slask-290x290Czasu nie jest dużo, choć jeszcze wystarczająco, aby zdążyć wszystko załatwić.

Wcześniej napisałem już dwa słowa o kasach fiskalnych w gabinecie, teraz z ciekawości zrobiłem research na rynku i kasę fiskalną, na potrzeby gabinetu, można już kupić od + – 1200 zł.

Wiadomo, jak przy każdym tego typu wydatku, trochę szkodą tych pieniędzy.

Jednak, o dziwo, przychodzi nam z pomocną dłonią nasze Państwo, oferując dofinasowanie związane z wydatkiem na urządzenie rejestrujące sprzedaż.

Zgodnie z ustawą o VAT, podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu netto (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Rozliczenie wygląda nieco inaczej, gdy dotyczy podmiotów wykonujących wyłącznie sprzedaż zwolnioną od towarów i usług (gabinety stomatologiczne), bowiem urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Ważnym jest, że do wniosku – który zawiera szereg danych o Twojej osobie, miejscu działalności etc. – musisz dołączyć oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Warto zatem nie zapodziać tych dokumentów !

Pamiętaj przede wszystkim, że zwrot służy tylko, gdy:

  1. złożysz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
  2. posiadasz dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
  3. rozpoczniesz ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach

Później, aby utrzymać zgłoszenie (nie musieć oddawać kwoty zwrotu za kasę fiskalną) należy:

  1. używać jej w terminie  3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania;
  2. dokonać zgłoszenia kasy w terminie do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
  3. unikać sytuacji zaprzestania działalności, ogłoszenia upadłości lub likwidacji 🙂

Inaczej, wszystko powinno grać !

Do usłyszenia !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *