Kasa fiskalna w gabinecie stomatologicznym w 2015r. – cz. II

Mój ostatni wpis „Czy muszę mieć kasę fiskalną w gabinecie. Stan na 1 stycznia 2015r.” cieszył się dużą popularnością i spowodował szereg zapytań mailowych. Nie wiążę tego faktu z błyskotliwością autora, czy wybitnością jego pióra – gdzieżby – ale ogólnie ze zmianą przepisów podatkowych i poruszeniu nowymi wymogami. Wszak mówi się o tym i telewizji i na portalach internetowych. Okazuje się jednak, że podawane tam informacje są dość miałkie i nie wiele wnoszące, a na pewno nie dają odpowiedzi na podstawowe pytania. Te, które w codziennej praktyce, są przecież kluczowe.

I tak przejrzałem Internet w poszukiwaniu właśnie konkretnych odpowiedzi na proste sytuacje życiowe w zakresie kas fiskalnych i typowych stosunków prawnych zachodzących pomiędzy podmiotami i się zawiodłem. Większość artykułów to niestety lanie wody i powtarzanie zapisów ustawy bądź rozporządzenia.

konfa_slask-290x290

Dlatego wychodząc na przeciw zapytań i popularności tematu, dziś dwa słowa o sytuacji lekarzy wykonujących działalność leczniczą w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Sytuacja jest następująca: lekarz wykonuje działalność leczniczą na rzecz podmiotu leczniczego, tzn. sam prowadzi działalność gospodarczą i przyjmuję pacjentów, którzy zapisują się do (dajmy na to) przychodni stomatologicznej. Lekarz wykonuje usługę, a Pacjent za nią płaci.

W takiej sytuacji powstaje pytanie, kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną i rejestrować transakcje?

Czy lekarz – w końcu to on przyjmował Pacjenta i to on wykonał usługę, za którą ten ostatni zapłacił?

Czy też podmiot leczniczy, wszak Pacjent usługę miał wykonaną właśnie w jego „murach”?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest wbrew pozorom prosta.

Uprzędzenie rejestrujące (kasę fiskalną) posiadać zobowiązany jest tylko podmiot leczniczy!

Wynika to z faktu, że lekarz wykonuje swoją usługę na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, tj. na rzecz podmiotu leczniczego. Ten ostatni może być zorganizowany w różne formy prowadzenia działalności gospodarczej – poprzez wpis do CEIDG, spółkę cywilną, aż po spółki prawa handlowego.

Dzieje się tak dlatego, że lekarz jedynie realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umowy zawartej z podmiotem leczniczym, który organizuje cały proces leczniczy. Pacjent, choć przyjęty przez danego lekarza, jest tylko podmiotem uprawnionym i upoważnionym do korzystania z danego świadczenia. Pacjent więc tylko odbiera daną usługę. Rozliczenia zaś lekarza z podmiotem leczniczym za wykonane świadczenia zdrowotne odbywają się na podstawie wspomnianej umowy i wystawianej faktury.

Nabywcą usługi zdrowotnej świadczonej przez lekarza w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest więc ten podmiot leczniczy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to właśnie podmiot leczniczy „wykupuje”, tj. nabywa usługi danego lekarze, które aktualizują się w chwili przyjmowania i zaopatrzenia medycznego danego Pacjenta. Lekarz zaś sprzedaje swoje usługi nie Pacjentowi (na rzecz tego ostatniego wykonywana jest li tylko zakontraktowana pomiędzy podmiotem leczniczym a lekarzem usługa), a podmiotowi leczniczemu.

Należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych nie definiują pojęcia „nabywca”, dlatego zasadnym wydaje się odwołanie do wykładni językowej. Zgodnie z definicja zawartą w Słownika języka polskiego PWN „nabywcą jest ten, kto coś nabywa (nabył) przez kupno”

W świetle powyższej definicji, nabywcą usług medycznych świadczonych przez lekarza świadczącego działalność w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, jest podmiot leczniczy.

Pacjent natomiast jest nabywcą usług danego podmiotu leczniczego.

Treść przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o Vat jednoznacznie wskazuje, iż do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących objęci są wyłącznie podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Lekarz świadczący usługi na rzecz podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem wykonuje więc swoją działalność na rzecz przedsiębiorcy, a co za tym idzie kasy fiskalnej nie ma obowiązku posiadania.

I tak !

Aha…. powyższe ma zastosowanie tylko do lekarzy prowadzących działalność gospodarczą i w tej formie podejmujących współprace z podmiotami leczniczymi.

Jeżeli masz umowę o pracę, to w ogóle tematyka kasy fiskalnej Cię w żadnym stopniu nie dotyczy.

Do usłyszenia!

One thought

  1. I DID NOT GET THE MEANING OF THE FIRST COMMENT EITHER. OH WEOHLL.WEVER, I FIND MANY RUGGIERO AND RUGGERIO. WHICH THE LATTER MAKES SENSE CAUSE THATS HOW ITS PRONOUNCED. BUT REALLY NO BODY KNOWS IN THIS COUNTRY, I HAVE ASKED.I PLAN TO DO MORE SEARCHING ABOUT MY FAMILY, THEY WERE AN INTERESTING CROWD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *