Rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem

Nie ma co tu kryć – indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, to absolutna nowość.

Tym samym, ustawa o działalności leczniczej mocno powywracała panujący do 15 kwietnia 2011r. świat działalności leczniczej.

Tytułem wstępu powiedzieć należy, że ustawa o działalności leczniczej wskazuje dwa typy podmiotów mogących wykonywać działalność leczniczą. Jednym z nich są właśnie praktyki zawodowe w orbicie których indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego coraz mocniej zaczyna krążyć.

Choć sama praktyka zawodowa nie ma wyjaśnienia ustawowego, to definiuje się ją jako działalność gospodarczą wykonywaną jako indywidualna lub grupowa praktyka lekarska albo praktyka pielęgniarki lub położnej.

Po co to mówię ?

Przyczyną tego, być może przydługiego wstępu (z góry przepraszam), jest moja dzisiejsza intencja powiedzenia paru słów o jednej z form wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej, czyli o wspominanej już indywidualnej praktyce lekarskiej (dentystycznej) wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie z tym podmiotem.

Tego typu forma wykonywania zawodu lekarza dentysty w ramach praktyki zawodowej stanowi novum, które rodzi wiele pytań i częstych nieporozumień.

Warto zatem przynajmniej kilka z nich na kartach tego wpisu wyjaśnić, wychodząc tym samym naprzeciw prośbom wielu lekarzy dentystów.

CEIDG

Najprościej można powiedzieć, że praktyka zawodowa (indywidualna praktyka dentystyczna) wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, to nic innego jak jednoosobowa działalność gospodarcza funkcjonująca w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Może podstawa prawna funkcjonowania takich praktyk zawodowych jest mniej dla Ciebie istotna (choć dla prawnika to absolutny priorytet), to konsekwencje takiego stanu rzeczy są następujące:

Po pierwsze, jeżeli chcesz prowadzić taką praktykę, konieczne musisz zarejestrować własną działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). Bez najmniejszego problemu stanowisko CEIDG znajdziesz w każdej gminie w Polsce. Przedmiotem takiej działalności będzie oczywiście – praktyka lekarska dentystyczna ­– opisana kodem PKD 86.23.Z.

Dokonując rejestracji po raz pierwszy lekarz-dentysta wskazuje m.in. firmę (nazwę), pod jaką będzie prowadził działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.

Nie martw się. Masz pełne prawo włączenia do firmy określeń wskazujących na przedmiot twojej działalności jako przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Możesz nawet wskazać pseudonim

Przykład:

Janina Kowalska (firma, tj. imię i nazwisko) StarDent (element opisujący przedmiot działalności) w Krakowie.

Powinieneś pamiętać, że rejestracja w CEIDG wymaga również podania adresu zamieszkania oraz adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku praktyki zawodowej w wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, miejscem wykonywania działalności gospodarczej będzie adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z którym lekarz dentysta podpisał bądź zamierza podpisać umowę.

Zawszę ten sposób radzę swoim klientom.

Powód ?

Brak wskazania adresu głównego miejsca wykonywania działalności we wniosku o rejestrację w CEIDG oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania. Konsekwencją tego będzie uwidocznienie Twojego adresu zamieszkania na stronie internetowej CEIDG, do której dostęp ma niegraniczona liczba użytkowników. Sam/a przyznasz, że to kiepski pomysł.

Następnie pamiętać należy, że rejestracja indywidualnej praktyki lekarskiej (dentystycznej) wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego i na podstawie umowy z tym podmiotem, może rodzić pewne sytuacje kolizyjne. Mam tu na myśli okoliczności rejestracji przez szereg lekarzy takich działalności pod tym samym adresem. O ile adres nie jest problemem, o tyle pamiętać należy, że jeżeli któraś z naszych koleżanek albo któryś z kolegów zarejestrował już działalność w CEIDG z identycznym elementem opisowym (wspomniane w przykładzie StarDent) w przedsiębiorstwie, którego adres wskazujemy, to możemy się spotkać z odmową wpisu.

Wynika to z tego, że firma  przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Zatem, zarejestrowanie pod tym samym adresem nazwy StarDent mogłoby wprowadzać potencjalnie wprowadzać w błąd, stąd zdarzają się decyzje odmowne. Warto zatem mieć „zapasową” nazwę w odwodzie.

Chciałbym jeszcze przypomnieć, że przedsiębiorca – lekarz – osoba fizyczna, może posiadać tylko jeden numer wpisu w CEIDG.

Jaki z tego wniosek?

Lekarz dentysta choć może prowadzić indywidualną praktykę lekarską w wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, to nie wcale nie musi wykonywać świadczeń tylko na rzecz tego jednego podmiotu. Przecież jako przedstawiciel wolnego zawodu może podobnych umów mieć zawartych kilka, w różnych przedsiębiorstwach (np. spółkach medycznych).

Wówczas obowiązkiem lekarza dentysty będzie zarejestrowanie kolejnych praktyk zawodowych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jednakże podając zawsze ten sam numer z rejestru CEIDG.

Warunek rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG jest konieczny dla następczego zarejestrowania praktyki zawodowej w Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez właściwą Okręgową Radę Lekarską. Wpis do takiego rejestru jest konieczny dla rozpoczęcia działalności leczniczej, o czym należy bezwzględnie pamiętać.

Na zakończenie, paść może pytanieCzy mogę uniknąć zakładania praktyki zawodowej dentystycznej i dalej świadczyć usługi medyczne na rzecz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem?”

Odpowiedź: Tak. Możesz, o ile podmiot leczniczy zgodzi się na zatrudnienie i podpisze z Tobą umowę o pracę.

Uwierz mi, znam takie przypadki !

2 thoughts

  1. Dzień dobry

    Mam od kilku zarejestrowaną praktykę pod adresem, w którym ją wykonuję. Obecnie chcę zamknąć tę działalność i zarejestrować indywidualną praktykę w innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym przedmiotem. Czy mam zacząć od dokonania zmian we wpisie do CEIDG i w jakim zakresie?

  2. Dzień dobry

    Mam od kilku zarejestrowaną praktykę pod adresem, w którym ją wykonuję.
    Czy podpisując umowę z innym podmiotem na wykonywanie w siedzibie jego zakładu leczniczego mojej praktyki (dodatkowa praca) oznacza, że muszę wyrejestrować (na zasadzie wyłączności) moją obecną praktykę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *