Już (nie)obowiązkowe zgłoszenie informacji o wytarzaniu odpadów medycznych

odpady medyczne

Rzecz tyczyć będzie kwestii zgłoszenia informacji o wytarzaniu odpadów medyczny.

A mówiąc ściśle – braku takiego obowiązku.

Otóż, pokusiłem się na przeanalizowania informacji zamieszczonych na różnych portalach internetowych dotyczących obowiązków wytwórców wynikających z faktu wytarzania odpadów medycznych.

Ku mojemu zdziwieniu ogromna większość witryn, które odwiedziłem, jakby nie dostrzegła zmiany przepisów dot. odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych. W dalszym ciągu możecie tam znaleźć całą procedurę zgłoszenia i przyjęcia informacji wytwórcy o fakcie wytwarzania takich odpadów, choć od ponad roku procedura taka nie istnieje.

O ile mogę usprawiedliwić quasi-strony, „przewodniki wiedzy” dla podmiotów medycznych, w tym lekarzy stomatologów, bo tym witrynom zależy głownie na „klikalności” i wynikach wyświetleń reklam, o tyle strony finansowane ze środków samorządowych (witryny starostw powiatowych), czy nawet strony Izb Lekarskich, zawierających dawno nieaktualne informacje to już … każdy z was sam sobie dokończy.

Dlatego, choć temat zgłoszeń informacji o wytwarzaniu odpadów medycznych nie jest nowy (w styczniu 2014r. stuknął mu pierwszy rok), to nadal częściej traficie niestety na bzdurne informacje o ciążących na was obowiązkach, niźli na rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy.

Oczywiście – możecie sięgnąć do ustawy… Ale – jakby to powiedzieć – nie mam złudzeń.

Dlatego, najkrócej można powiedzieć tak:

 1. Nie istnieje obowiązek zgłaszania informacji o wytarzaniu odpadów medycznych w rozmiarach nie przekraczających 1 tony rocznie.
 2. Organy administracji nie przyjmują informacji z pkt.1 umarzając postępowania wszczęte na skutek jej wniesienia.
 3. Pozostawiono obowiązek sprawozdawczości, realizowany do 15 marca każdego roku.

Skąd więc tyle nieporozumień i nieprawdziwych informacji ?

Wydaję się, że przez tzw, zasiedzenie – skoro coś obowiązywało przez jedenaście lat, to zajmie kolejnych kilka, aby nowa ustawa o odpadach się przyjęła.

Zatem, jak było do 7 stycznia 2013r.?

Do tego czasu obowiązywała, już uchylona, ustawa o odpadach, która w istocie nakładała na wytwórców odpadów obowiązek przedłożenia właściwemu organowi (staroście, prezydentowi miasta) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów.

Informacja dotyczyła odpadów medycznych wytwarzanych przez wytwórcę do 100 kg rocznie.

Jakie były konsekwencje braku zgłoszenia ?

Można było otrzymać karę pieniężną w wysokości 5000 zł – bez znaczenia czy dopełniło się innych wymogów związanych z odpadami medycznymi, w tym tyczących się ich przechowywania, transportowania, ewidencji etc.

Brak zgłoszenia był równoznaczny z możliwością nałożenia kary w kwocie 5000 zł, która wskazana została sztywno, tzn. nie było możliwości jej miarkowania.

Nie zgłosiłeś – płaciłeś.

Choć w mojej opinii zapis ustawowy dotyczący tzw. bezwzględnej oznaczoności kary za brak zgłoszenia informacji nie przeszedłby – jak się to ładnie mówi – próby konstytucyjności, to jednak podobna sprawa nie trafiła i nie trafi już przed oblicze Trybunału Konstytucyjnego.

Dlaczego ?

Dlatego, że wprowadzono zupełnie nowy porządek dotyczący odpadów generalnie.

Pamiętacie zapewne te histerie o segregacji, nierozstrzygniętych przetargach na wywóz śmieci i urocze pytania Mec. Giertycha, „Czy jak wypiję butelkę wina, to powiniem odmaczać etykietę, tak by nie mieszać odpadów szklanych z papierem.”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, regulowała więc szereg spraw, m.in. dotyczących odpadów medycznych.

Okres od 8 stycznia 2013r., czyli jak jest teraz.

Najważniejszą zmianą dotyczącą wytwórców odpadów jest brak obowiązku zgłaszania organowi informacji o wytwarzanych odpadach. Tym samym, działalność stomatologiczną można rozpocząć od dnia uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bez konieczności wyczekiwania na upływ okresu karencji (30 dni).

Nie trzeba więc uprzedzać organu o tym, że zamierza się rozpocząć wytwarzania odpadów medycznych, a złożenie wniosku o przyjęcie informacji po dniu 8 stycznia 2013r. wiązać się będzie z jej nieprzyjęciem i umorzeniem postępowania administracyjnego.

Kolejnym ułatwieniem jest podniesienie progu wytwarzanych odpadów medycznych (niebezpiecznych) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na wytarzanie takich odpadów do progu 1 Mg (1 tony).

Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami złożone na podstawie ustawy o odpadach obowiązującej do dnia 8 stycznia 2013r. straciły ważność z tym dniem.

Wszyscy lekarze i podmioty medyczne, które zaniedbały obowiązkowi zgłoszenia informacji na podstawie obowiązującej jedynie do dnia 8 stycznia 2013r. ustawy o odpadach, mogą spać spokojnie, bez obaw, że organ dostrzeże brak i nałoży karę w wysokości wspomnianych 5000 zł.

Z chwilą utraty ważności zgłoszeń, których ew. nie dokonaliście, dawna ustawa straciła moc w części przewidującej kary pieniężne za brak takiego zgłoszenia.

Jeżeli więc organ w czas (tj. do 8 stycznia 2013r.) nie spostrzegł, że wpłynęło do niego zbiorcze sprawozdanie o wytwarzanych odpadach medycznych, bez wcześniejszego zgłoszenia stosownej informacji o wytwarzaniu takich właśnie odpadów, to wygraliście właśnie 5.000 zł.

I to się nazywa szczęśliwe zakończenie!

 

 

3 thoughts

 1. Witam Panie Arku,

  czy pisał Pan już coś w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska?

  Czy to dotyczy tylko indywidualnej praktyki dentystycznej czy również podmiotów?

  z góry dziękuję i pozdrawiam

 2. Witam Panie Andrzeju,

  rewelacyjna strona :-)) Może podrzucę temat paranoidalnej ustawy o działalności leczniczej z lipca 2011r. Otóż z mocy tej ustawy osoba fizyczna, będąca organem założycielskim nzoz staje się…podmiotem leczniczym. Przedsiębiorstwo (nzoz) prowadzone przez ten podmiot leczniczy nie jest stroną przy składaniu ofert i podpisywaniu umów z NFZ np. Otrzymałam nowa umowę z NFZ na swoje nazwisko, mojego przedsiębiorstwa tam nie ma. Musiałam zmienić np. konto bankowe. Przy podpisywaniu umowy zażądano ode mnie pieczątki. Zapytałam czy to ma być pieczątka : Kierownik Ewy Szpindor Ewa Szpindor ?
  Pozdrawiam
  Ewa Szpindor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *