Postępowanie dyscyplinarne lekarza dentysty przed Okręgowym Sądem Lekarskim – uniewinnienie.

Moi drodzy,

W kwietniu oraz w czerwcu 2018r.  ukazały się w Magazynie Medical Tribune Stomatologia (nr 04/2018 i 06/2018) dwa artykuły mojego autorstwa pod tytułem Odpowiedzialność zawodowa lekarzy dentystów”.

Cykl ten dotyczył pewnych praktycznych aspektów postępowania przed Okręgowym Sądem Lekarskim, podstaw i zasad odpowiedzialności, stron postępowania, procedury i kar wymierzanych w tym postępowaniu.  Słowem starałem się przybliżyć ten aspekt działalności leczniczej, stricte lekarskiej, który nigdy nie jest przyjemny, ale niekiedy i z nim przychodzi się nam i naszym Klientom Lekarzom zmierzyć.

W ramach Kancelarii i w ramach prawodlastomatologow.pl staramy się Wam pomagać na tyle na ile jest to możliwe w drodze konsultacji telefonicznych bądź mailowo. Niekiedy jednak zmuszeni jesteśmy zarzuć togę i walczyć na sali sądowej.

Tak był w przypadku  Pani doktor z Lubelszczyzny, która została obwiniona o to, że nie przekazała pacjentowi – zdaniem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – pełnej informacji o możliwości leczenia, tj. o czyn z art. 13 KEL.

W sprawie występował pacjent, który podnosił, że lekarz nie poinformował go, iż podobne leczenie – na jakie ów pacjent się zdecydował – może zostać wykonane w ramach NFZ. Pacjent odmówił, twierdząc, że już raz mu „to robili na Fundusz”, ale on zadowolony nie jest i teraz chce zapłacić za to samo świadczenie, refundowane.

Pacjent zapłacił za świadczenie, a później (około tygdnia) zaczął domagać się zwrotu zapłaconej kwoty – wypisując przy okazji do wszystkich możliwych instytucji w Polsce – że został oszukany przez lekarza. Skargę złożył również do OIL w Lublinie.

W sprawie przesłuchiwany był lekarz, jego asystentka, pacjent, analizowana była dokumentacja medyczna.

Finał ? 

Uniewinnienie lekarza i oczyszczenie go z zarzutów.

Morał ? 

Pacjent winien być poinformowany przez lekarza prowadzącego o możliwości leczenia w ramach NFZ, jeżeli dana procedura jest refundowana. Najlepiej w zgodzie na leczenie lub w innym dokumencie zawrzeć stosowną informację.

Pacjent również powinien być poinformowany o możliwości alternatywnego leczenia. Wszak np. wypełnienie można zrobić z materiału światłoutwardzalnego lub refundowanego amalgamatu czy materiału chemo-utwardzalnego.

Dokumentacja medyczna zatem na tu olbrzymie znaczenie – jej elementy, rzetelność, dokładność prowadzenia. Zawsze powtarzam na szkoleniach, że to potężna broń w walce z pacjentem, choć nie jedyna.

W opisywanej sprawie, gdyby taka informacja była zawarta wprost (wynikała wprost z dokumentów), to sprawa przed OSL w ogóle by nie trafiła, a nawet jakby – to postępowanie dowodowe byłoby dużo łatwiejsze. A tak trzeba było się napocić, aby wykazać prawdziwe okoliczności samej wizyty i informacje przekazane pacjentowi przed jej rozpoczęciem. Zatem się da – ale wymaga to dużej pracy pełnomocnika.

Nie mniej, kolejny sukces.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc.

thumbnail of wyrok

One thought

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *