RODO dla Stomatologów – dane pracowników i ich wizerunek

Podczas prowadzenia szkoleń/prelekcji/warsztatów czy w czasie przeprowadzania audytów placówek medycznych, jak również w momencie zakładania podmiotów leczniczych połączonych ze szkoleniem kadry zarządzającej – ludzie pytają o mnóstwo rzeczy. Jedne pytania są mi już z góry znane, wszak przez tyle lat pracy mniej więcej wiem, jakie problemy trapią przedsiębiorców medycznych – inne czasem potrafią zaskoczyć.

W czasie trwania totalnego szaleństwa związanego z RODO, do głowy przyszło mi pytanie zadane w trakcie jednego z odbywających się – akurat w Warszawie – prelekcji dla lekarzy, a które dotyka kwestii ochrony danych osobowych.

„Czy dozwolone jest wywieszanie na drzwiach gabinetów imion i nazwisk lekarzy, ich tytułów, specjalności oraz czy możliwe jest posługiwanie się ich wizerunkiem w przedstawieniu oferty podmiotu, która nie miałaby charakteru reklamy”

Pomyślałem sobie w pierwszej chwili – ale w czym problem ? Co komu szkodzi tabliczka na drzwiach, czy informacja o zespole lekarskim ? Okazało się jednak, że może szkodzić i że podmiot leczniczy miał z tego tytułu pewne nieprzyjemności.

Jak zatem jest w praktyce ?

Trzeba powiedzieć – zgodnie z resztą z dorobkiem orzeczniczym – że najistotniejszym składnikiem zakładu pracy są ludzi, a funkcjonowanie pracodawcy wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahentami, klientami, pacjentami. Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk i imion swoich współpracowników (w tym i ich tytułów zawodowych) zajmujących się z tego pracodawcy określonymi obowiązkami.

Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika.

Zatem z powodzeniem można używać imion, nazwisk, tytułów zawodowych, informacji o szkoleniach, kursach, osiągnięciach personelu medycznego, tak na stronie www oraz w prospektach, informatorach, na drzwiach gabinetów, prezentacja etc. Tutaj zgoda współpracownika/pracownika nie jest wymagana.

Inaczej kwestia przedstawia się z wizerunkiem osoby.

Osobiście uważam, że w zakresie prawa do wizerunku należałoby odebrać od pracownika zgodę na przetwarzanie w tym zakresie jego danych osobowych, ze wskazaniem wszystkich tych elementów, które prawo nakładana na przetwarzającego dane (chodzi o obowiązki informacyjne).

Wówczas wizerunek można umieścić na stronie www, czy w innych materiałach informacyjnych.

Sam stosuję zasadę- przy przygotowywaniu umów kontraktowych pomiędzy podmiotami leczniczymi, a lekarzami – iż im ściślejsza regulacja tej kwestii, tym lepiej dla stron. Przetwarzający wie bowiem co może z wizerunkiem uczynić, jak długo go przetwarzać i kiedy zaprzestać tych czynności, zaś współpracownik ma pewność (pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu leczniczego za naruszenie dóbr osobistych), że jego wizerunek ukazany jest w odpowiednim świetle.

W ogóle uregulowanie w umowie kontraktowej czy w odrębnym dokumencie (w przypadku prawników zatrudnionych w oparciu o kodeks pracy) prawo do wizerunku nie tylko jest ważne z punktu widzenia danych osobowych, ale właśnie z punktu wiedzenia interesów prowadzącego biznes. W ten sposób zawczasu uprzedzamy pewne fakty i nie wystawiamy się na przysłowiowy strzał. Są to pewne niuanse – które niekiedy w pewnych sytuacjach stają się podstawowymi zapisami i chronią podmiot wykonujący działalność leczniczą. Dlatego dobra umowa, połączona z odpowiednimi klauzulami i doświadczeniem sporządzającego, pozwalają spać spokojnie, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Podobnie z RODO – chodzi o to, aby rzecz ułatwić i uprościć do maksimum – na tyle na ile jest to możliwe. Moją rolą nie jest bowiem komplikowanie życia moim Klientom (niektórzy chcieliby tak myśleć) – wszak nie za to mi płacą :), ale zapewnienie im spokojnego i niezakłóconego funkcjonowania.

Jednym z tych elementów jest kwestia uregulowania prawa do wizerunku. Nie zapomnij o tym.

Do usłyszenia !

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *