Praca lekarza w godzinach popołudniowych w ramach NFZ – jak rozumieć zapisy Zarządzenia 77/2013/DSOZ? – cz. I

Jako że temat jest trudny, budzący wiele wątpliwości i sporów na linii świadczeniodawcy – NFZ, pozwolę go sobie podzielić na kilka wpisów, stanowiących zamknięty cykl tematyczny. Chodzi mi to, aby móc kompleksowo przedstawić zagadnienie, z podaniem konkretnych przykładów i stanowiska…

ISO punktuje, czyli dodatkowe punkty podczas kontraktowania świadczeń. Kryteria uznawania certyfikatu przez NFZ

Mniej więcej od króla Jana III Sobieskiego przyjęło, się mówić, tu cyt.: „słowo się rzekło, kobyłka u płotu”. Ten całkiem ładny, polski zwrot służy do podkreślenia, że dane słowo, bez względu na późniejsze okoliczności, powinno być dotrzymywane. Swoją drogą już…