Opłata za korzystanie ze środowiska – dentysta (nie)musi płacić.

Tak oto materializuje się kilkukrotnie podnoszona przeze mnie sugestia, abyś podsuwał mi tematy kolejnych wpisów.

Dzisiejszy bowiem wpis jest pokłosiem zapytania p. Dariusza, czy już wypowiadałem się na temat opłat za korzystanie ze środowiska przez stomatologów.

Nie, nie wypowiadałem się jak dotąd. Czas to zmienić.

Jednocześnie, pytanie zostało zadane mi w komentarzu do artykułu dotyczącego zgłoszenia informacji o wytwarzaniu odpadów medycznych.

ministerstwo_srodowiska_dziennik

Teraz więc masz pewność, że czytam każdy komentarz i Twoje zdanie nie pozostaje bez odpowiedzi.

 Zasadą w polskim prawie ochrony środowiska jest, że podmiot z niego korzystający obciążony jest dwoma zasadniczymi obowiązkami:

 1. złożyć stosowne sprawozdanie
 2. wnieść należytą opłatę.

Pytasz często, czy jesteś podmiotem korzystającym ze środowiska, a co za tym idzie czy wiążą się dla Ciebie z tym faktem dodatkowe obowiązki?

Jak każdy porządny prawnik powinienem odpowiedzieć – TO ZALEŻY 😉

Na początku pewnie należałoby powiedzieć, że podmiotem korzystającym ze środowiska jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jak również osoby wykonujące zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

Dlatego czy jesteś dentystą prowadzącym IPL czy podmiotem leczniczym – jesteś podmiotem korzystającym ze środowiska.

Jak wspomniałem wyżej, skoro korzystasz ze środowiska musisz dochowywać obowiązków z pkt. 1 i pkt 2.

Każdy podmiot korzystający ze środowiska obowiązany jest do 31 marca danego roku złożyć sprawozdanie za rok ubiegły.

W informacji należy podać sposób korzystania ze środowiska, tj. czy dotyczy ona wprowadzania gazów, pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów.

Oczywiście, że w Twoim przypadku sprawozdanie dotyczyć będzie wprowadzania gazów lub pyłów do powierza, gdyż związane to będzie najpewniej z działalnością wykorzystującą dla jej prowadzenia samochód osobowy. Jeden lub kilka.

Zatem dochodzimy do następujących wniosków:

jestem podmiotem leczniczym – dentystą – prowadzę działalność, używam samochodu dla celów służbowych, wrzucam w koszty cenę zakupu paliwa = korzystam ze środowiska.

Korzystam ze środowiska = muszę złożyć sprawozdanie.

Złożenie sprawozdanie nieodzownie wiąże się z koniecznością ustalenia we własnym zakresie wysokości należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Opłatę następnie trzeba wnieść najpóźniej do 31 marca danego roku na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Jak ustalić należna opłatę?

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy ustalić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.10.2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, stosując stawki opłaty obowiązujące w danym roku, a wynikające za 2014r. z obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014r.

Ogólnie opłata jest iloczynem ilości spalonego paliwa wyrażonego w masie (Mg) oraz jednostkowej stawki za spalenie 1 Mg tego paliwa.

Zużycie paliwa wyrażone w jednostce objętości (litry) przelicza się na jednostkę masy z uwzględnieniem faktu że poszczególne rodzaje paliw mają różną gęstość. Przeliczniki mogą być podane na fakturze ze stacji benzynowej. W rozporządzeniu Ministra Środowiska przyjęto, że gęstość benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l a oleju napędowego 0,84 kg/l.

Czyli, jeżeli np. posiadasz samochód napędzany olejem napędowym i w ciągu roku wykazujesz przejechanych 25.000 km, to zakładając średnie spalanie 7l/100 km, w ciągu roku wykażesz na fakturach zakup 1750 l paliwa.

Następnie przeliczamy 1750 l na masę wyrażoną w Mg – (1750×0,84)/1000 = 1,47 Mg.

Do tak obliczonej jednostki masy szukamy stawki za 1 Mg.

Tutaj uwaga. Stawki opłat są różne w zależności, nie tylko od rodzaju paliwa, ale np. od daty rejestracji lub wymagań norm spalinowych EURO 1**, 2**, 3**, 4**, 5**.

Musisz ustalić właściwą dla Ciebie stawkę.

W podanym przeze mnie przykładzie załóżmy, że samochód jest zarejestrowany po 1.01.2006r. i posiada dokumenty potwierdzające spełnienie normy EURO 4**, gdzie stawka za 1 Mg oleju napędowego wynosi 5,11 zł.

Dlatego opłata wyniesie: 1,47 Mg x 5,11 zł = 7,51 zł.

Opłacie podlegają samochodu napędzane benzyną oraz gazem LPG, w tym CNG.

Po obliczeniu opłaty przychodzi najwspanialszy moment, bowiem zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Tym samym, opłat poniżej 800 zł nie ma obowiązku wnosić.

Dla uproszczenia mogę powiedzieć, że opłata wchodzi w grę przy spalisz ok. 183000 litów gazu LPG; 185000 l oleju napędowego; 168000 l benzyny – w ciągu roku.

Z uwagi na znaczne wielkości spalanego paliwa wobec ustalonego progu zwolnienia z opłaty rzadko się zdarza, aby stomatologiczne podmioty lecznicze uiszczały opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, choć nie jest to oczywiście wykluczone.

 Czy to jednak oznacza, że podmiot korzystający ze środowiska nie ma w tej sytuacji żadnych obowiązków?

 Niestety. Fakt zwolnienia z opłaty nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania.

Jak widzisz blog jest miejscem, gdzie nie tylko autor ma głos, ale również Ty, nie tylko poprzez zamieszczane komentarze, ale również poprzez sugerowanie tematów wpisów.

Zachęcam Cię do tego. Jeżeli chciałbyś się o czymś dowiedzieć, a nie zdążyłem jeszcze o tym napisać, zwróć mi na to uwagę!

Do usłyszenia.

5 thoughts

 1. Witam,
  mam pytanie odnośnie powyższego tematu:
  Czy jeśli nie wrzucam paliwa w koszty, czyli nie wykazuję,że używam samochodu do celów służbowych to tez powinnam złożyć takie sprawozdanie? Bo w takiej sytuacji nie posiadam faktur za paliwo i musiałabym wymyślić ilość paliwa, jaką zużyłam w ciagu roku i tę wyimaginowaną wartość pomnożyć przez odpowiednie wartości?

  Pozdrawiam
  Łucja

  1. Jeżeli nie używa Pani samochodu dla celów służbowych, auto nie jest w wykazie środków trwałych, zakup paliwa nie stanowi kosztów uzyskania przychody, to oczywiście opisany obowiązek jest poza Panią.

 2. Witam, proszę o informację, jakie obowiązki spoczywają na właścicielu gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w jego nieruchomości połaczonej z częścią prywatną. dom ogrzewany jest gazem z sieci.
  Pozdrawiam Dorota

  1. Pani Doroto, proszę odezwać się do mnie na maila. Blog nie jest forum dla udzielania konkretnych porad prawnych, bowiem te mogłyby wprowadzać w błąd z uwagi na pewien – z istoty swojej – ograniczony zakres podawanych informacji, w oparciu o które porada miałaby być udzielona. Miło mi, że odezwała się Pani do mnie. Proszę zaglądnąć na maila i skontaktować się ze mną. Pozdrawiam serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *