Obowiązki informacyjne Świadczeniodawcy

Chciałbym dziś opowiedzieć o zupełnie prozaicznych – wydawałoby się – sprawach. Nie zawsze bowiem sam mam chęć pisania o skomplikowanych i trudnych rzeczach, gdyż – uwierz mi – te wpisy także ode mnie wymagają sporo wysiłku.

Może nie wiesz, ale każdy wpis pochłania moje jakieś 2-3 godziny. Ten czas poświęcam nie tylko na pomysł tematu – ten najczęściej przychodzi sam – ale na pomyślenie nad jego przedstawieniem, uporządkowaniem, wyłuszczeniem kwestii praktycznych, sprawdzenie czy aby na pewno wszystko jest aktualne i obowiązujące, a na końcu napisanie go.

Jak widzisz, etap twórczego pisania, jest na ostatku tej drogi i stanowi kwintesencje. Mrówcza praca wtedy jest za mną. Dzięki temu ja mam pewność, że nie napisałem głupot, a Ty że informacja, która do Ciebie płynie, jest absolutnie sprawdzona, pewna, a przez to prawdziwa.

konfa_slask-290x290

Dlatego dziś wpis trochę prozaiczny. Rzecz można prosty, bo traktujący o obowiązkach informacyjnych Świadczeniodawcy w ramach realizowania umowy z NFZ.

Powiesz, czy jest sens pisać o takich banalnych sprawach?

Tu Cię zaskoczę, bowiem nie należy do rzadkości sytuacja, że podczas kontroli podmiotu, Świadczeniodawca posiada wywieszone niepełne informacje, bądź jakiś informacji w ogóle nie podaje.

Wtedy kończy się to karą umowną, bądź koleżeńskim upomnieniem ze strony lekarza NFZ, że taka informacja jest konieczna i winna się znaleźć w gabinecie. Tak, tak. Wyobraź sobie, że kontrolę NFZ (piszę o tych w Małopolsce) nie zawsze kończą się karą umowną. Jak w każdej instytucji, również i tu znajdziesz życzliwych ludzi, którzy widząc pierwszorazowego Świadczeniodawcę podpowiedzą mu, co i jak. I za to należą się brawa.

Aby jednak nie polegać tylko na dobrej woli kontrolerów, warto samemu wiedzieć, jakie obowiązki informacyjne spoczywają na Świadczeniodawcy.

Pierwsza sprawa to tablica informacyjna na zewnątrz budynku. Pozwala ona zidentyfikować, że w danym miejscu udzielane są świadczenia refundowane.

Tablica informacyjna powinna być odpowiednich rozmiarów oraz wskazywać nazwę Świadczeniodawcy.

W sytuacji, gdy w jednym miejscu jest kilka podmiotów, znak graficzny NFZ musi jednoznacznie odnosić się do tych, których udzielają świadczeń refundowanych.

Na stronach internetowych każdego z oddziałów NFZ znajdziesz dokładnie wskazówki, jak taka tablica powinna wyglądać, jaki mieć rozmiar, jaką czcionkę i jaki kolor.

W dobrze widocznym miejscu, muszą się znaleźć informację o:

  1. godzinach przyjęć;

  2. osobach (lekarzach) przyjmujących;

  3. zasadach zapisywania się na wizytę;

  4. możliwości zapisania się na listę oczekujących;

  5. miejscach i godzinach pracy podwykonawców (np. pracowni RTG);

  6. trybie składania skarg i wniosków.

To jednak nie wszystko. Powinieneś również udostępnić: wykaz prac Pacjenta adres oraz numer telefonu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz numery telefonów alarmowych.

Nie możesz zapominać także o obowiązkach wynikających z innych ustaw, nie tylko z umowy z NFZ.

Mam tu na myśli ochronę danych osobowych i ustawę o działalności leczniczej.

W tym zakresie przede wszystkich powinieneś poinformować Pacjentów o tym, kto jest administratorem danych osobowych, w jakim celu przetwarza się dane osobowe, kto i na jakich zasadach ma do nich dostęp.

Trzeba także pamiętać o informacji dot. możliwości zapoznania się z regulaminem organizacyjnym.

Z ustawy o cenach natomiast, powinien być wywieszony cennik.

Rzecz jasna, za niespełnienie powyższych obowiązków, przepisy przewidują sankcje.

Jak idzie o obowiązki związane z wykonywaniem umowy z NFZ, sankcją będzie kara umowna w wysokości do 1% kwoty zobowiązania umownego.

Brak regulaminu organizacyjnego niechybnie spowoduje nałożenie obowiązku jego sporządzenia oraz ponowną kontrolą już z zagrożeniem wykreślenia z rejestru.

Brak inf. dot. administratorach danych osobowych, zasad ich udostępniania i przetwarzania zagrożone jest postępowaniem przymuszającym.

Brak natomiast cennika zagrożone jest karą pieniężną do 20.000 zł za pierwsze przekroczenie, a za tzw. recydywę do 40.000 zł.

Jak widzisz, sprawy niby banalne, a jakże istotne z punktu widzenia budżetu!

Dziękuję za cierpliwość.

Do usłyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *