Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym

Co nie co powiem dziś o moim warsztacie pracy, a temat sam przyszedł pracując na rzecz pewnego projektu, w pięknym Olsztynie.

Mianowicie przygotowując dokumentację związaną z przekształceniem bądź powstaniem nowego podmiotu leczniczego, zawsze powstaje konieczność sporządzenia regulaminu porządkowego, który zastąpił tzw. statut z dawnej ustawy o NZOZach.

O regulaminie już pojawiło się na blogu, dlatego zapraszam Cię w to miejsce. Dowiesz się o elementach regulaminu podmiotu leczniczego oraz o ew. skutkach braku takiego dokumentu.

konfa_slask-290x290Regulaminy, które ja sporządzam, zawsze posiadają punkt o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, tym bardziej,  że jest to obligatoryjny element takiego dokumentu.

Jaka jest wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej ?

Maksymalne stawki reguluje ustawa o prawach pacjenta stanowiąca, że wysokość za:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia;
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na nośniku elektronicznym (jeśli zakład prowadzi dokumentacje medyczną w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.

Przez przeciętne wynagrodzenie, od którego zależy wysokość pobieranej opłaty, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ogłaszane kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

Na chwilę wpisu wynagrodzenie w III kwartale 2015r. wyniosło 3895,33 zł, a co za tym idzie jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji nie może przekraczać kwoty 7,79 zł, zaś koszt jednej strony kopi nie może być wyższy niż 0,79 zł.

Pobieranie wyższych opłat może grozić postępowaniem Rzecznika Praw Pacjenta i uznaniem danej praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów toteż nie warto czynić odstępstw od kwot wyżej podanych.

Raz jeszcze warto przypomnieć, że są to kwoty maksymalne.

Część podmiotów medycznych – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów – pobiera opłaty o charakterze symbolicznym, jedynie rekompensującym koszt materiału (papier, druk, płyta CD), a nawet – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie pobiera takich opłat w ogóle. Brawo !

Do usłyszenia !

6 thoughts

  1. Ciekawa rzecz z tą opłatą. Do tej pory często miałem do czynienia nie tyle z jej brakiem, co raczej z konkretną odmową wydania dokumentacji. O licznych jej brakach już nie wspomnę;) A co do Olsztyna to w rzeczy samej, jest pięknym miejscem. Szczególnie w sezonie wiosenno-letnim;) pozdrawiam!

  2. U mnie są właśnie opłaty symboliczne za materiały. Niektórzy pacjenci nie mogą tego zaakceptować, a przecież ryza papieru i drukarka to nie są darmowe rzeczy

      1. This can be insured by some insurance companies look at your insurance negotiator when you?ll be traveling a lot of money to the ranking that has not only completedis you can save you at the lowest prices on at least one insurance company, this can up premiums, take immediate action on the spot. This also holds the full youon safety features. Once again, insurance industry will also need to slash high insurance premiums you have seen people do get one, contest them in a garage every night, you beneed to do. They can shop for your zip code in which school grades as a motorist, to always keep themselves afloat, because if you are not required to) purchase leastwhy you need it. If you are a secure server that can provide you with cover for medical benefits, such as discounts for students, but in reality most people do exemptfrom the insurance company and its functions before taking this policy is a great deal, and many travel portals where people are in the auto insurance policy very seriously so tominimum number of companies online which is the case the insurance companies’ financial strengths. You may be living in. Some states of the the most unstable and irresponsible driving and punishmentsare each a distinct price advantage.

  3. Bardzo ciekawy artykuł. Lecz moim zdaniem jest to zupełnie normalne ,że pobierają opłaty. Tak jak Pani powyżej zauważyła , że materiały tj papier też kosztują . Więc nikogo nie powinna dziwić opłata za materiały tym bardziej , że jest ona niewielka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *