Podmiot leczniczy i przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w działalności stomatologicznej

Pytanie w temacie wpisu jest jednym z najczęstszych pytań, jakie słyszę podczas wykonywania obsługi przedsiębiorców medycznych. Rzecz jasna pytają Ci, którzy jeszcze nie są podmiotem leczniczym, a praktyką zawodową, chcącą się „przekształcić” w podmiot leczniczy; jak również Ci którzy zastanawiają się, jak zorganizować własną działalność.

konfa_slask-290x290

Podmioty lecznicze, które obsługuję, bądź które utworzyłem, już wiedzą kim są i jak mają funkcjonować, stąd nie zadają takich pytań 😉

Uwierz mi, że na początku funkcjonowania ustawy o działalności leczniczej, Inspektorzy Sanitarni sami nie wiedzieli, czym różni się podmiot leczniczy od znanej im praktyki zawodowej (indywidualnej praktyki lekarskiej).

Co gorsza, nadal spotykam się z przypadkami takiej niewiedzy wśród urzędników, ale – oddajmy Cesarzowi, co cesarskie – jest już dużo lepiej.

Dlatego chciałbym możliwie prosto i zrozumiale przedstawić praktyczne pojęcie podmiotu leczniczego w działalności stomatologicznej.

Dlaczego akurat taki temat?

Otóż, często w postępowaniach w których prowadzę na rzecz lekarzy i przedsiębiorców, dotyczących powstania takiego podmiotu lub częściej „przekształcenia” praktyki zawodowej (indywidualnej praktyki lekarskiej) w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, spotykam się z szeregiem pytań,

czym właściwie jest podmiot leczniczy i czym różni się od praktyki zawodowej?

Odpowiedź na tak postawione pytanie, należałoby rozpocząć od prostego stwierdzenia, dość oczywistego z resztą, że działalność lecznicza jest tzw. działalnością regulowaną.

Działalność regulowana – nie wchodząc w mało interesujące Cię, jako nie-prawnika, szczegóły – to taka działalność gospodarcza, która podlega szeregom ograniczeń, zaś jej wykonywanie uzależnione jest od spełnienia warunków, określonymi przepisami prawa.

Przykład: aby prowadzić wynajem samochodów wystarczy Ci samochód, trochę dobrych chęci i klient – ale jakbyś chciał prowadzić usługi detektywistyczne to musisz legitymować się np. licencją.

Podobnie jest z działalnością leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia oraz prowadzeniu działalności dydaktycznej lub badawczej.

Ustawa i wydane na jej podstawie rozporządzenia nakładają cały szereg warunków na osobę chcącą trudnić się taką działalnością, począwszy od warunków sanitarnych, poprzez przestrzenne, a na instalacyjnych kończąc.

Dowodem, że spełniłeś określone warunki jest najczęściej decyzja wydana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Działalność lecznicza może być prowadzona zasadniczo w dwóch formach:

 1. jako działalność podmiotu leczniczego
 2. jako praktyka zawodowa lekarzy (ew. pielęgniarek).

Praktyka zawodowa lekarzy także może być prowadzona w różnych formach: od jednoosobowej działalności gospodarczej (zwanej indywidualną praktyką lekarską) do grupowej praktyki lekarskiej, zorganizowanej w formie spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej.

Co jest bardzo ważne: wykonywanie zawodu w formie praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o działalności leczniczej wskazano wyraźnie, że „wykonywanie zawodu medycznego w ramach praktyki zawodowej nie stanowi prowadzenia podmiotu leczniczego, co pozwoli na uniknięcie praktyki podwójnego wpisywania praktyki lekarskiej w rejestrze praktyk lekarskich (prowadzonego obecnie przez okręgowe izby lekarskie) i w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej – jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej”.

Podstawową zatem różnicą pomiędzy podmiotem leczniczym a praktyką zawodową jest możliwość jej prowadzenia w znaczeniu podmiotowym: o ile podmiot leczniczy może prowadzić każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki sanitarne, techniczne, przestrzenne i instalacyjne, o tyle praktykę zawodową (indywidualną bądź grupową) może prowadzić tylko lekarz.

Ma to niekiedy kolosalne znaczenie. Choć o konsekwencjach decyzji zorganizowania własnej działalności w jednej z ww. form będę jeszcze pisał, to już tutaj mogę powiedzieć, że prowadząc praktykę zawodową jako lekarz nie zatrudnisz innego lekarza bądź nie uzyskasz kontraktu z NFZ przewyższającego jeden etat przeliczeniowy. Nie podzlecisz również wykonywania tego kontraktu innemu lekarzowi…

Czym jest zatem podmiot leczniczy?

Wydaję się, że cała trudność w określeniu tego pojęcia polega na tym, że ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej nie wyjaśnił tego pojęcia 😉

Przeciwnie, posłużono się tzw. definicją ostensywną (deiktyczną), polegająca na wskazaniu kto jest podmiotem leczniczym, nie zaś definicją klasyczną (nominalną) opisującą to zagadnienie.

Na bazie tego przykładu – tak swoją drogą – możesz zauważyć, jak ważna jest logika w życiu prawnika. Wszak niejednokrotnie poprawne budowanie definicji ma podstawowe znaczenie w rozumieniu i stosowaniu przepisów.

Trzeba jednak jakoś z tego wybrnąć i powiedzieć należy, że

podmiot leczniczy: to podmiot zorganizowany w formie wskazanej w ustawie, wykonujący działalność leczniczą (w rozumieniu wyżej przedstawionym) w przedsiębiorstwie tego podmiotu, niebędący jednocześnie praktyką zawodową.

Jakże prosta definicja, która załatwia sprawę.

Ustawa o działalności leczniczej w art. 4 wskazuje formy, ramy organizacyjne, w których może działać podmiot leczniczy. Nie ma chyba większego sensu ich tu powtarzać.

Najważniejsze pozostaje, że podmiotem leczniczym może być przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej.

Oznacza to, że każdy przedsiębiorca – czy to w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy formie spółki cywilnej, czy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., a nawet akcyjnej – może być podmiotem leczniczym, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych takim przedsiębiorcom.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego musi posiadać:

organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych (sprzętu, pomieszczeń, urządzeń) utworzony w celu zapewniania wykonywania świadczeń zdrowotnych, który spełnia wymogi sanitarne i administracyjne.

Ten zespół nosi miano: przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy działa wyłącznie w oparciu o własne przedsiębiorstwo.

Podmiot leczniczy nie może nie posiadać własnego przedsiębiorstwa.

Zwróć proszę uwagę, że działalność lecznicza w formie praktyki zawodowej nie zawsze musi być wykonywana w oparciu o przedsiębiorstwo danego lekarza. Lekarz, jako człowiek wykonujący wolny zawód może przecież świadczyć usługi dla innych podmiotów leczniczych, które zapewnią mu pomieszczenia, sprzęt, personel etc.

Wówczas taka sytuacja wymaga rejestracji indywidualnej praktyki lekarskiej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, na podstawie umowy z tym podmiotem.

Weź pod uwagę, iż przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – tak naprawdę – nie występuje w obrocie gospodarczym, jako coś odrębnego od przedsiębiorcy. Nie ma zdolności do czynności prawnych, nie ma wreszcie legitymacji do brania udziału w jakichkolwiek postępowaniach, czy sądowych, czy administracyjnych. Nie jest osobą prawną i nie funkcjonuje, jako jednostka wyodrębniona w podmiocie, instytucji lub organizacji, która go utworzyła.

Zawsze w takich sytuacjach działa podmiot leczniczy, tj. z zasady przedsiębiorca prowadzący działalność w formach wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmiot leczniczy, to tylko i wyłącznie, tyle i aż tyle !

Innym razem postaram się przedstawić wady i zalety zorganizowania działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej.

Do usłyszenia !

18 thoughts

 1. Witam, czy mógłby Pan wyjaśnić czy spółka może przekształcić się w podmiot leczniczy i jak to przebiega?

  1. Tak, oczywiście może. Przebieg najczęściej jest następujący: wpis do KRS/CEIDG, wniosek do sanepidu, decyzja, regon, oc i wpis do RPWDL. Po wpisie: umowa PL z lekarzami, regulamin, dokumentacja medyczna. Wszystkie etapy przebiegają następująco po sobie i są od siebie uzależnione.

   Pozdrawiam

 2. Witam! Szukam informacji jak stowarzyszenie (które nie prowadzi działalności gospodarczej) może zostać podmiotem podmiotem leczniczym w ustawy o działalności leczniczej. Nie mogę znaleźć żadnego poradnika ani nic podobnego, może byłby Pan w stanie pomóc? Pozdrawiam serdecznie

  1. Poradnika raczej p. Marzeno Pani nie znajdzie. Byłoby za prosto.
   Moim zdaniem stowarzyszenie, które nie prowadzi d.g. nie może uzyskać statutu podmiotu leczniczego i wykonywać świadczeń leczniczych. Na mocy u.d.l. nie ma takiej możliwości.

   Ufam, że pomogłem.

 3. Witam … mam pytanie czy jako współwłaściciel spółki partnerskiej która stworzyła podmiot medyczny aby móc podpisać kontrakt z NFZ a mając swój prywatny gabinet dentystyczny … mogę podpisać umowę na wykonywanie kontraktu z NFZ ze swoim podmiotem medycznym …. oraz w innym miejscu w innym nzoz też jako prywatny gabinet dentystyczny???

 4. Proszę o pomoc, zarejestrowałem działalność w CEIDG (NIP:758-235-85-12). Nie jestem lekarzem stomatologiem zatem gabinet stomatologiczny prowadzę jako podmiot leczniczy. Nie uzyskałem 14 znakowego REGONU, który jest wymagany przy wpisie do RPWDL prowadzonego przez Wojewodę. Gdzie popełniłem błąd? jak teraz uzyskać 14 cyfrowy REGON?

 5. Witam pana serdecznie, mam do pana pytanie, w związku z tematem tu poruszonym, ale najpierw może opisze dokładnie o co mi chodzi. We Wrocławiu funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im Kardynała S. Wyszyńskiego. Jednym z projektów tego stowarzyszenia jest WrOPON (Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym), który prowadzi dział Izba Wytrzeźwień. Stowarzyszenie to jest organizacją pożytku publicznego oraz organizacją pozarządową, która w statucie dostępnym na http://spw.wroclaw.pl/?page_id=1048
  swoje cele statutowe realizuje m.in. poprzez „ochronę i promocje zdrowia;”. Na dziale Izba wytrzeźwień jest lekarz, oraz pracownicy pogotowia ratunkowego. Jak wynika z danych krajowego rejestru sądowego stowarzyszenie to zostało wykreślone z rejestru przedsiębiorców, choć w statucie zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy w związku z tym pana zdaniem jest to podmiot leczniczy? Dodam, że WrOPON dział izba wytrzeźwień został powołany w konkursie przez rade miasta Wrocław by realizował zadanie publiczne. Dodam że po miażdżącej kontroli Nik-u Izba Wytrzeźwień Wrocław została zlikwidowana i w miejsce to został powołany Wrocławski Ośrodek Pomocy Wzajemnej. Czy w związku z tym Dział Izba wytrzeźień jest podmiotem leczniczym? Bardzo pana bym prosił o odpowiedź na moje pytanie.

 6. Dzień dobry!
  chciałabym Pana zapytać, czy będąc lekarzem mogę wykonywać swój zawód jako partner spółki partnerskiej będącej podmiotem leczniczym? Czy jest obowiązkowe, żebym prowadziła indywidualną praktykę lekarską i jednoosobową działalność gospodarczą oraz świadczyła usługi na rzecz spółki partnerskiej, w której jestem wspólnikiem?

 7. Dzień dobry

  Chciałem spytać czy dwa odrębne podmioty lecznicze w których w każdym jedna osoba -tj. lekarz dentysta posiada 100% udziałów , mogą utworzyć nowy odrębny od tych podmiot leczniczy ( udziały 50/50)

  obie te osoby chca zachować odrębne pierwotne Nzozy.

  pozdrawoiam
  Jerzy Lisek

 8. Witam,
  czy spotkał się Pan z wykupieniem podmiotu leczniczego prowadzonego przez spółkę zoo przez inną(pokrewną) spółkę zoo?
  Jak należało by to zrobić?
  Z góry dziękuję

 9. Witam…prowadzę indywidualna praktykę lekarską i planuję w nowo otwartym gabinecie zatrudnić innych lekarzy….pytanie czy muszę przekształcić się w podmiot leczniczy?

 10. Witam Pana, mam od kilku lat NZOZ stomatologiczny w którym pracowało kilku lekarzy. Z róznych powodów zaistniała sytuacja taka, że pozostał na tą chwilę jeden lekarz stom, który pracuje w ramach kontraktu z NFZ-tem. Czy NZOZ ma prawo dalej funkcjonować , mając tylko jednego, zatrudnionego lekarza stom. ? Proszę odpowiedzieć jeszcze na drugie pytanie, czy można w tej w/w sytuacji dokonać zmiany w rejestrze (UW) dopisując drugi, nowy adres działalności NZOZ-u , nie mając na tą chwilę lekarza stom. -z myślą o zatrudnieniu w przyszłości lekarza pracującego komercyjnie ? Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam, Barbara L.

 11. Witam,

  czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę może jednocześnie utworzyć podmiot leczniczy? wydaje się to niezasadne, choćby z uwagi na podwójne koszty ubezpieczenia OC, ale w praktyce jest to możliwe?

  Czy po ewentualnym utworzeniu podmiotu leczniczego powinno się zlikwidować indywidualną praktykę, skoro działalność lekarza będzie wykonywana tylko w miejscu funkcjonowania podmiotu leczniczego, a nie u innych podmiotów leczniczych?

 12. Witam,
  czy lekarz zarejestrowany w CEIDG, który jest podmiotem leczniczym i prowadzi zakład leczniczy oraz zatrudnia lekarzy, może sam wykonywać zawód w tym zakładzie leczniczym?

  1. czy pracownicy grupowe praktyki stomatologicznej maja prawo do podwyżek tzw. wedlowskiej ( z 22lipca) i radziwiłłowskiej???

 13. Czy ja jako Ratownik Medyczny mogę założyć podmiot leczniczy, żeby zgodnie z ustawą móc obstawiać imprezy masowe?

 14. Witam serdecznie!
  Moja sytuacja jest dość skomplikowana, stąd szczególnie zależy mi na Pana ocenie sytuacji:-)
  Reprezentuję kilka zawodów związanych ściśle z ochroną, propagowaniem i promocją zdrowia.
  Z wykształcenia jestem optometrysta , ortoptystą, opiekunem medycznym oraz optykiem.
  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i świadczę usługi dla firm jak i dla indywidualnych pacjentów ( 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana). Czy moja obecna forma działalności jest uznawana za praktykę zawodową?
  Czy powinnam lub czy tylko mogę zmienić rodzaj swojej działalności ze świadczenia usług medycznych na podmiot medyczny? Czy należy zamknąć najpierw obecną działalność i otworzyć nową, czy dokonać gdzieś zgłoszenia. Ale gdzie i jakiego?
  Dodam, że istotne jest dla mnie, że posiadam specjalistyczny samochód z rampą do przewozu niepełnosprawnych, ale nie jest to typowa karetka z noszami. Chciałabym świadczyć usługi przewozu dla moich pacjentów, ale nie wiem czy jestem podmiotem leczniczym?

  Bardzo dziękuje za odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *